Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

16.03.2020

Niektóre projekty mogą generować „niepożądane” odliczenie VAT

drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Kwalifikowalność VAT i problematyka prawa do odliczenia podatku naliczonego to niewątpliwie temat rzeka. Jeśli tylko pojawia się finansowanie zewnętrzne jakiegoś projektu samorządowego, to najprawdopodobniej konieczne będzie podpisanie oświadczenia o kwalifikowalności. Niniejszy artykuł dotyczy projektów, w przypadku których „na pierwszy rzut oka” prawa do odliczenia nie widać…

Artykuł dostępny jest dla zarejestrowanych użytkowników

Kwalifikowalność VAT i problematyka prawa do odliczenia podatku naliczonego to niewątpliwie temat rzeka. Jeśli tylko pojawia się finansowanie zewnętrzne jakiegoś projektu samorządowego, to najprawdopodobniej konieczne będzie podpisanie oświadczenia o kwalifikowalności. Niniejszy artykuł dotyczy projektów, w przypadku których „na pierwszy rzut oka” prawa do odliczenia nie widać…

W kontekście kwalifikowalności VAT, z jednej strony możemy wyróżnić projekty pewne tj. takie, w przypadku których prawo do odliczenia z pewnością występuje albo nie występuje.

Do tych pierwszych możemy przykładowo zaliczyć projekty infrastrukturalne, które w istotnej części będą wykorzystywane do uzyskiwania przychodów opodatkowanych VAT (np. budowa pływalni, hali sportowej lub stadionu).

Druga grupa projektów obejmuje z kolei inwestycje, które do uzyskiwania przychodów opodatkowanych VAT wykorzystywane nie będą (np. budowa dróg, wyposażenie sal lekcyjnych w szkołach, modernizacja obiektu pomocy społecznej).

Problematyczne mogą się jednak okazać te projekty, w przypadku których – na wspomniany już „pierwszy rzut oka” – prawa do odliczenia nie widać. Są to najczęściej projekty ogólne dotyczące szerokiego spektrum działań samorządu lub projekty realizowane przede wszystkim w celach publicznych (niepodlegających VAT). Tego typu projekty mogą przykładowo dotyczyć:

 • wdrożenia e-usług publicznych,
 • wdrożenia rozwiązań informatycznych, które mają usprawnić pracę w urzędzie (starostwie),
 • termomodernizacji obiektów szkół i przedszkoli,
 • budowy świetlic wiejskich,
 • modernizacji placów i przestrzeni publicznej.

W przypadku wymienionych projektów trzeba bardzo uważać i starannie przeanalizować czy będą one, choćby w niewielkim zakresie, służyć wykonywaniu przez samorząd tych działań, które są uznawane za działalność gospodarczą w rozumieniu VAT. Po drugie, należy sobie również odpowiedzieć na pytanie czy realizowany projekt, w jakimkolwiek stopniu (nawet niewielkim), służy uzyskiwaniu przychodów opodatkowanych VAT?

W tym świetle należy zauważyć, że jeśli wdrożenie nowych rozwiązań informatycznych będzie dotyczyć wyłącznie działań administracyjnych JST (wymiar podatków i opłat, usc, oświata, rejestracja pojazdów, geodezja), wówczas prawo do odliczenia się nie pojawi. Jeśli jednak nowy system będzie również związany z wykonywaną działalnością gospodarczą (najem i dzierżawa nieruchomości, sprzedaż nieruchomości, sprzedaż usług w zakresie wod-kan), wówczas częściowe prawo do odliczenia może wystąpić.

Dodać należy, że w zakresie omawianej problematyki dodatkowym kłopotem są projekty, w przypadku których przychody opodatkowane VAT mogą się pojawić, ale będą niewielkie (a nawet marginalne).

Z jednej strony organy podatkowe wskazują, że takie niewielkie przychody (świadczące o niewielkim związku z działalnością gospodarczą), prawa do odliczenia nie dają. W taki sposób rozstrzygnięto sprawę modernizacji placu gminnego, który miał być również wykorzystywany jako targowisko z ustalonymi opłatami rezerwacyjnymi (por. interpretacja indywidualna z dnia 17 stycznia 2019 r. o sygn. 0112-KDIL2-3.4012.618.2018.1.AŻ).

Podobne rozstrzygnięcia zostały wydane w odniesieniu do inwestycji świetlicy wiejskiej, która w niewielkim stopniu miała być wynajmowana oraz termomodernizacji obiektu oświatowego (por. interpretacje z dnia 8 listopada 2016 r. o sygn. 1061-IPTPP2.4512.414.2016.1.KW oraz z dnia 10 listopada 2017 r. o sygn. 0111-KDIB3-2.4012.557.2017.1.AR).

Diametralnie inne rozstrzygnięcie zostało z kolei wydane w odniesieniu projektu polegającego na wdrożeniu gminnej platformy e-usług (por. interpretacja z dnia 30 stycznia 2019 r. o sygn. 0112-KDIL1-2.4012.755.2018.2.PG). W tym przypadku organ podatkowy potwierdził częściowe prawo do odliczenia VAT.

W obliczu takiej niejednolitej praktyki organów podatkowych, kwalifikowalność VAT to w dalszym ciągu zagadnienie, które samorządy z pewnością nie jeden raz zaskoczy.

 

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj
TAGI:
VAT
DZIAŁY:
Podatki

Autor artykułu

Michał Kostrzewa

radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie optymalnych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług, a także w funduszach unijnych.

Więcej z Praktyki §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj