Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

07.08.2019

Zniesienie współwłasności nieruchomości stanowiących własność JST

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share
"

Właściwa organizacja przestrzeni i racjonalne wykorzystanie lokalnych zasobów nieruchomości stanowi klucz do rozwoju każdej gminy.

"

Dowiedz się więcej:

Gospodarka nieruchomościami i planowanie przestrzenne

Niekiedy gmina czy inna jednostka samorządu terytorialnego staje się współwłaścicielem rzeczy, np. nieruchomości, obok innej osoby bądź wielu innych osób. Może to być sytuacja niekomfortowa, gdyż wówczas przy wykonywaniu uprawnień właścicielskich taka JST będzie ograniczona koniecznością współdziałania z pozostałymi współwłaścicielami. Wskazany stan rzeczy można jednak zmienić poprzez zniesienie współwłasności. Ustawodawca obok polubownego, pozasądowego przewidział także możliwość żądania sądowego rozstrzygnięcia w tym zakresie.

Artykuł dostępny jest dla zarejestrowanych użytkowników

Niekiedy gmina czy inna jednostka samorządu terytorialnego staje się współwłaścicielem rzeczy, np. nieruchomości, obok innej osoby bądź wielu innych osób. Może to być sytuacja niekomfortowa, gdyż wówczas przy wykonywaniu uprawnień właścicielskich taka JST będzie ograniczona koniecznością współdziałania z pozostałymi współwłaścicielami. Wskazany stan rzeczy można jednak zmienić poprzez zniesienie współwłasności. Ustawodawca obok polubownego, pozasądowego przewidział także możliwość żądania sądowego rozstrzygnięcia w tym zakresie.

Zgodny wniosek o dokonanie podziału nieruchomości ułatwia procedurę i przyspiesza termin załatwienia sprawy. Jednak nawet przy braku takiego zgodnego wniosku stron, przepisy przewidują możliwość rozstania się ze współwłaścicielami. Sąd w postępowaniu nieprocesowym może zdecydować o:

 1. faktycznym podziale nieruchomości,
 2. przyznaniu własności nieruchomości jednej osobie z obowiązkiem spłaty pozostałych,
 3. sprzedaży nieruchomości i przysądzeniu kwoty uzyskanej w wyniku sprzedaży w odpowiednich częściach.

Faktyczny podział nieruchomości

Nieruchomości dość często można podzielić nawet zwykłą ścianą pionową, przemieniając – przykładowo - budynek jednorodzinny w bliźniaka lub w sposób pionowy utworzyć odrębność lokali na poszczególnych kondygnacjach budynku. W takim przypadku przy sądowym zniesieniu współwłasności można przyznać każdej z osób odrębny lokal, o ile tylko taki podział nie jest sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem. Jeśli po podziale części nieruchomości nie są równej wartości, sąd wyrówna wartość udziałów przez dokonanie dopłat pieniężnych.

Przyznanie własności jednej osobie z obowiązkiem spłaty pozostałych

Jeśli nieruchomości nie da się podzielić, można rozważyć objęcie całości na wyłączność. Oczywiście wówczas także należałoby spłacić udziały dotychczasowych współwłaścicieli, przy czym można we wniosku do sądu zawrzeć prośbę o rozłożenie płatności na raty – nawet na 10 lat.

Sprzedaż nieruchomości

Jeśli żaden z właścicieli nie wyraził zgody na przyznanie mu rzeczy, a nie ma możliwości podzielenia faktycznego nieruchomości (np. przez zbyt mały metraż mieszkania), sąd może nakazać sprzedać rzecz. Sprzedaż w takim przypadku będzie dokonana przez licytację, a do postępowania stosuje się przepisy o egzekucji z nieruchomości.

Opłata sądowa

Od wniosku o zniesienie współwłasności pobiera się opłatę stałą w kwocie 1.000 złotych, niezależnie od wartości rzeczy, której czynność dotyczy. Nadmienić należy, iż zgodny podział nieruchomości jest korzystny nie tylko ze względu na czas – w przypadku złożenia zgodnego wniosku stron w sprawie projektu zniesienia współwłasności, opłata wyniesie już tylko 300 złotych.

"

Właściwa organizacja przestrzeni i racjonalne wykorzystanie lokalnych zasobów nieruchomości stanowi klucz do rozwoju każdej gminy.

"

Dowiedz się więcej:

Gospodarka nieruchomościami i planowanie przestrzenne
DZIAŁY:
Nieruchomości

Autor artykułu

Agnieszka Tomkowiak

Radca prawny w Dziale Prawa Cywilnego w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu

Więcej z Praktyki §

Wydarzenia PDS

 • Brak nadchodzących wydarzeń
Więcej wydarzeń
"

Właściwa organizacja przestrzeni i racjonalne wykorzystanie lokalnych zasobów nieruchomości stanowi klucz do rozwoju każdej gminy.

"

Dowiedz się więcej:

Gospodarka nieruchomościami i planowanie przestrzenne