Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

28.06.2019

Warto się zastanowić nad zmianą procedur VAT

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Druga połowa 2019 r. będzie niezwykle bogata jeśli chodzi o zmiany dotyczące rozliczania podatku od towarów i usług. W tym kontekście wydaje się, że samorządy powinny powoli zacząć rozważać modyfikację przyjętych wewnętrznych procedur prowadzenia rozliczań VAT, które zostały wprowadzone przy okazji centralizacji z początkiem 2017 r.

Artykuł dostępny jest dla zarejestrowanych użytkowników

Druga połowa 2019 r. będzie niezwykle bogata jeśli chodzi o zmiany dotyczące rozliczania podatku od towarów i usług. W tym kontekście wydaje się, że samorządy powinny powoli zacząć rozważać modyfikację przyjętych wewnętrznych procedur prowadzenia rozliczań VAT, które zostały wprowadzone przy okazji centralizacji z początkiem 2017 r.

Zmiany w VAT to efekt przede wszystkim nieprzerwanych prac nad uszczelnianiem sytemu podatkowego. W ramach tych działań zakłada się wprowadzenie istotnych modyfikacji zasad rozliczania podatku, zwłaszcza w zakresie aspektów technicznych związanych z deklarowaniem podatku. Gwarantem przestrzegania nowych zasad mają być drakońskie niekiedy dla podatników sankcje.

Zmiany obejmują i mają obejmować w szczególności:

 • wprowadzenie obowiązku stosowania metody podzielonej płatności (split payment) w odniesieniu do ściśle określonych transakcji,
 • nowe zasady wystawiania faktur w związku z wprowadzeniem obowiązkowej podzielonej płatności,
 • odejście od składania deklaracji VAT w formie elektronicznej na rzecz składania rozbudowanego pliku JPK,
 • przyjęcie przepisów dotyczących szczegółowych danych jakie powinna zawierać ewidencja VAT,
 • wdrożenie rejestru podatników VAT i obowiązku regulowania (co do zasady) płatności na wskazany w tym rejestrze rachunek bankowy,
 • wprowadzenie kas fiskalnych online.

Powyższą listę można jeszcze uzupełnić o możliwość wystawiania przez wykonawców na rzecz samorządów (zamawiających) po 1 sierpnia 2019 r. – pod pewnymi warunkami – ustrukturyzowanych faktur elektronicznych (a więc faktur przesyłanych za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania). Przy czym ta zmiana nie ma wynika głównie z konieczności dostosowania naszych przepisów do rozwiązań unijnych.

Wymienione zmiany dość istotnie zmodyfikują dotychczasowe zasady rozliczania VAT. Dotyczą one bardzo często aspektów technicznych i tym samym niekiedy wymuszą na podatnikach przyjęcie nowych rozwiązań informatycznych.

Warto w tym kontekście chociażby zauważyć, że w wielu samorządach przyjęto, iż jednostki podległe mają comiesięczny obowiązek sporządzania deklaracji cząstkowych i przekazywania ich do urzędu (starostwa) w formie papierowej. W świetle przewidywanej likwidacji obowiązku składania dotychczasowych deklaracji VAT uzasadnione staje się pytanie o konieczność oraz zasadność dalszego sporządzania i przesyłania takich deklaracji cząstkowych.

Inną kwestią będzie ewentualne wprowadzenie reguł ostrożnościowych związanych z obowiązkowym stosowaniem metody podzielonej płatności. Przepisy mają bowiem przewidywać sankcje nie tylko w przypadku braku zastosowania takiego sposobu zapłaty, ale również w sytuacji niewłaściwego wystawienia faktury (dotyczącej transakcji objętej obowiązkową procedurą split payment).

Ilość zmian i ich znaczący wpływ na dotychczasowy sposób rozliczeń uzasadniają rozważenie wprowadzenia zmian w zarządzeniach wewnętrznych. Dotyczy to zwłaszcza tych samorządów, które posiadają rozbudowaną strukturę organizacyjną oraz znaczną ilość jednostek organizacyjnych.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj
DZIAŁY:
Podatki

Autor artykułu

Michał Kostrzewa

Partner, radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie optymalnych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług, a także w funduszach unijnych.

Więcej z Praktyki §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj