Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

28.06.2019

Warto się zastanowić nad zmianą procedur VAT

drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Druga połowa 2019 r. będzie niezwykle bogata jeśli chodzi o zmiany dotyczące rozliczania podatku od towarów i usług. W tym kontekście wydaje się, że samorządy powinny powoli zacząć rozważać modyfikację przyjętych wewnętrznych procedur prowadzenia rozliczań VAT, które zostały wprowadzone przy okazji centralizacji z początkiem 2017 r.

Artykuł dostępny jest dla zarejestrowanych użytkowników

Druga połowa 2019 r. będzie niezwykle bogata jeśli chodzi o zmiany dotyczące rozliczania podatku od towarów i usług. W tym kontekście wydaje się, że samorządy powinny powoli zacząć rozważać modyfikację przyjętych wewnętrznych procedur prowadzenia rozliczań VAT, które zostały wprowadzone przy okazji centralizacji z początkiem 2017 r.

Zmiany w VAT to efekt przede wszystkim nieprzerwanych prac nad uszczelnianiem sytemu podatkowego. W ramach tych działań zakłada się wprowadzenie istotnych modyfikacji zasad rozliczania podatku, zwłaszcza w zakresie aspektów technicznych związanych z deklarowaniem podatku. Gwarantem przestrzegania nowych zasad mają być drakońskie niekiedy dla podatników sankcje.

Zmiany obejmują i mają obejmować w szczególności:

 • wprowadzenie obowiązku stosowania metody podzielonej płatności (split payment) w odniesieniu do ściśle określonych transakcji,
 • nowe zasady wystawiania faktur w związku z wprowadzeniem obowiązkowej podzielonej płatności,
 • odejście od składania deklaracji VAT w formie elektronicznej na rzecz składania rozbudowanego pliku JPK,
 • przyjęcie przepisów dotyczących szczegółowych danych jakie powinna zawierać ewidencja VAT,
 • wdrożenie rejestru podatników VAT i obowiązku regulowania (co do zasady) płatności na wskazany w tym rejestrze rachunek bankowy,
 • wprowadzenie kas fiskalnych online.

Powyższą listę można jeszcze uzupełnić o możliwość wystawiania przez wykonawców na rzecz samorządów (zamawiających) po 1 sierpnia 2019 r. – pod pewnymi warunkami – ustrukturyzowanych faktur elektronicznych (a więc faktur przesyłanych za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania). Przy czym ta zmiana nie ma wynika głównie z konieczności dostosowania naszych przepisów do rozwiązań unijnych.

Wymienione zmiany dość istotnie zmodyfikują dotychczasowe zasady rozliczania VAT. Dotyczą one bardzo często aspektów technicznych i tym samym niekiedy wymuszą na podatnikach przyjęcie nowych rozwiązań informatycznych.

Warto w tym kontekście chociażby zauważyć, że w wielu samorządach przyjęto, iż jednostki podległe mają comiesięczny obowiązek sporządzania deklaracji cząstkowych i przekazywania ich do urzędu (starostwa) w formie papierowej. W świetle przewidywanej likwidacji obowiązku składania dotychczasowych deklaracji VAT uzasadnione staje się pytanie o konieczność oraz zasadność dalszego sporządzania i przesyłania takich deklaracji cząstkowych.

Inną kwestią będzie ewentualne wprowadzenie reguł ostrożnościowych związanych z obowiązkowym stosowaniem metody podzielonej płatności. Przepisy mają bowiem przewidywać sankcje nie tylko w przypadku braku zastosowania takiego sposobu zapłaty, ale również w sytuacji niewłaściwego wystawienia faktury (dotyczącej transakcji objętej obowiązkową procedurą split payment).

Ilość zmian i ich znaczący wpływ na dotychczasowy sposób rozliczeń uzasadniają rozważenie wprowadzenia zmian w zarządzeniach wewnętrznych. Dotyczy to zwłaszcza tych samorządów, które posiadają rozbudowaną strukturę organizacyjną oraz znaczną ilość jednostek organizacyjnych.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj
DZIAŁY:
Podatki

Autor artykułu

Michał Kostrzewa

radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie optymalnych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług, a także w funduszach unijnych.

Więcej z Praktyki §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj