Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

11.06.2019

Nowa Ordynacja Podatkowa - prace nabierają tempa

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

W dniu 28 maja 2019 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy – Ordynacja podatkowa. Tym samym – po blisko czterech latach prac i zapowiedzi – realnego kształtu nabierają rozwiązania nowej „konstytucji” podatkowej.

Łącznie Rada Ministrów przyjęła trzy projekty:

1. Projekt ustawy – Ordynacja podatkowa.

Projekt oznaczony symbolem UD409 i dostępny pod adresem www:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12314054/katalog/12523416#12523416

2. Projekt ustawy o Rzeczniku Praw Podatnika.

Projekt oznaczony symbolem UD421 i dostępny pod adresem www:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12315004

3. Projekt ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Ordynacja podatkowa i ustawę o Rzeczniku Praw Podatnika.

Projekt oznaczony symbolem UD415 i dostępny pod adresem www:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12314306

Najistotniejszy jest oczywiście projekt nowej ordynacji. Zgodnie z założeniami Ministra Finansów przewiduje on:

1. złagodzenie nadmiernego rygoryzmu w odniesieniu do podatników i wprowadzenie rozwiązań mających w założeniu chronić podatników, w tym wprowadzenie:

 • konsensualnych form załatwiania spraw podatkowych (umowy podatkowe, mediacje, umowy o współdziałanie i konsultacje skutków podatkowych transakcji),
 • nowych sposobów liczenia terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego,
 • prawa do skorygowania deklaracji przed zakończeniem postępowania podatkowego,
 • dłuższych terminów do wniesienia odwołania i zażalenia.

2. wprowadzenie mechanizmów i procedur zwiększających możliwości organów podatkowych i zapewniających zwiększenie efektywności realizacji zobowiązań podatkowych, w tym:

 • możliwość orzekania w decyzjach cząstkowych,
 • wprowadzenie efektywnego modelu postępowania podatkowego,
 • wprowadzenie postępowania uproszczonego,
 • eliminację postępowań dotyczących bagatelnych kwot podatku,

3. polepszenie wymiany informacji pomiędzy organami państwa,

4. uporządkowanie kwestii reprezentacji i pełnomocnictw,

5. modyfikację przepisów związanych z ewidencją i identyfikacją podatników.

Przyjęcie projektu oznacza, że będzie można powoli rozpocząć zapoznawanie się z nowymi rozwiązaniami, a także przystąpić do ich wstępnej oceny.

Dla jednostek samorządu będzie to miało podwójne znaczenie, podobnie jak samo wejście w życie nowej ordynacji. Z jednej bowiem strony samorządy są potnikami rozliczającymi określone podatki (np. VAT), z drugiej natomiast, pełnią funkcję organów podatkowych (przede wszystkim gminy w zakresie podatków lokalnych).

Powyższe powoduje konieczność spojrzenia na nowe przepisy z dwóch punktów widzenia. Oznacza to de facto podwójne wyzwanie!

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj
TAGI:
Nowelizacja
DZIAŁY:
Podatki

Autor artykułu

Michał Kostrzewa

Partner, radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie optymalnych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług, a także w funduszach unijnych.

Więcej z Przepisów §

Wydarzenia PDS

 • Brak nadchodzących wydarzeń
Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj