Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.






Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

19.02.2019

VAT od obiadów dla pracowników jeszcze nierozstrzygnięty

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Trwa samorządowa batalia dotycząca zasad rozliczania dochodów dla potrzeb VAT. Tym razem przyszedł czas na opłaty wnoszone przez pracowników jednostek z tytułu zapewnienia wyżywienia. Na rozstrzygnięcie przyjdzie jednak jeszcze trochę poczekać, gdyż wojewódzkie sądy administracyjne zajęły w tej sprawie przeciwne stanowiska.

Artykuł dostępny jest dla zarejestrowanych użytkowników

Trwa samorządowa batalia dotycząca zasad rozliczania dochodów dla potrzeb VAT. Tym razem przyszedł czas na opłaty wnoszone przez pracowników jednostek z tytułu zapewnienia wyżywienia. Na rozstrzygnięcie przyjdzie jednak jeszcze trochę poczekać, gdyż wojewódzkie sądy administracyjne zajęły w tej sprawie przeciwne stanowiska.

Z jednej strony – w wyroku wojewódzkiego sądu administracyjnego w Gdańsku z dnia 6 czerwca 2018 r. (sprawa o sygn. I SA/Gd 328/18) – stwierdzono, że czynności polegające na wydawaniu posiłków w stołówkach szkolnych w ogóle nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy o VAT).

Sąd w szczególności uznał, że nie ma podstaw do różnicowania usług stołówkowych świadczonych na rzecz nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych. Zakres czynności wykonywanych przez pracowników administracyjnych, mimo że nie polega na bezpośrednim prowadzeniu zajęć edukacyjnych, pozostaje ściśle związany z działalnością edukacyjną. W związku z tym, nie znajdują w tym przypadku zastosowania przepisy regulujące zwolnienie od podatku, a obrót z tytułu sprzedaży posiłków w stołówce szkolnej w ogóle nie powinien podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Wydawało się zatem, że samorządy uzyskały kolejne pozytywne stanowisko i będą mogły rozważać rezygnację z konieczności rozliczania tego typu dochodów.

Jednakże w dniu 4 grudnia 2018 r. wojewódzki sąd administracyjny w Rzeszowie (sprawa o sygn. I SA/Bd 772/18) wydał wyrok, w którym uznał, że wyżywienie kadry pedagogicznej nie mieści się w wykonywanej przez jednostki oświatowe funkcji wychowawczej (opiekuńczej). W konsekwencji stwierdzono, że opłaty wnoszone przez kadrę pedagogiczną powinny być rozliczane na gruncie VAT.

O ile zatem w odniesieniu do wyżywienia uczniów i wychowanków stanowisko sądów administracyjnych jest w zasadzie jednoznaczne, tak kwestia konieczności ujmowania wpłat z tytułu wyżywienia pracowników w dalszym ciągu pozostaje otwarta. Oznacza to zatem, że w zakresie tych dochodów zasadne byłoby ich dalsze rozliczanie, przynajmniej do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez Naczelny Sąd Administracyjny.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj
DZIAŁY:
Podatki

Autor artykułu

Michał Kostrzewa

Partner, radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie optymalnych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług, a także w funduszach unijnych.

Więcej z Praktyki §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj