Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

09.11.2018

Będą nowe deklaracje na podatek od środków transportowych

drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Minister Finansów szykuje nowe wzory deklaracji na podatek od środków transportowych. Na stronach Rządowego Centrum Legislacji upubliczniony został projekt rozporządzenia w tym zakresie.

Projektowane rozporządzenie Ministra Finansów ma wprowadzić zmiany w obecnie funkcjonujących załącznikach określających wzór deklaracji na podatek od środków transportowych.

Celem projektu jest dostosowanie przepisów przedmiotowego rozporządzenia do rozwiązań z dokumentu rządowego z czerwca 2018 r. w sprawie rezygnacji z obowiązku stosowania pieczątek przez obywateli i przedsiębiorców. Taki obowiązek zostanie zniesiony wobec deklaracji na podatek od środków transportowych (rezygnacja z pola nr 87 w poprzednim wzorze deklaracji).

Drugą przewidzianą nowością jest wprowadzenie w załączniku DT-1/A w części B.1., B.2. i B.3. w polu nr 20 Wpływ pojazdu silnikowego na środowisko naturalne nowych pozycji: pojazd elektryczny, pojazd hybrydowy, pojazd napędzany gazem ziemnym oraz pojazd napędzany wodorem. Dzięki temu rozwiązaniu gminom będzie łatwiej weryfikować zasadność korzystania z preferencyjnych stawek podatku od środków transportowych dla pojazdów napędzanych paliwami alternatywnymi.

Projekt rozporządzenia zawiera także zmiany porządkowe polegające na uaktualnieniu dzienników promulgacyjnych ustaw.

Wejście w życie nowych regulacji przewidziano na 1 stycznia 2019 r.

 

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj
DZIAŁY:
Podatki

Autorzy artykułu

Dominik Goślicki

radca prawnyw Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa podatkowego, w szczególności podatku dochodowego oraz podatku od nieruchomości.

Ronald Ruta

asystent w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, interesuje się prawem podatkowym

Więcej z Przepisów §

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj