Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

14.05.2018

Portal Prawo dla samorządu ma już 5 lat!!!

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

13 maja 2018 roku minęło dokładnie 5 lat od rozpoczęcia działalności przez Portal Prawo dla samorządu.

Artykuł dostępny jest dla zarejestrowanych użytkowników

13 maja 2018 roku minęło dokładnie 5 lat od rozpoczęcia działalności przez Portal Prawo dla samorządu.

Trochę historii

W dniu 13 maja 2013 roku Sąd Okręgowy w Poznaniu postanowił zarejestrować czasopismo pod tytułem „Prawo dla samorządu” i wpisać je do rejestru Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego w Poznaniu pod numerem RPR 3103. Czasopismo to zostało zarejestrowane jako dziennik ukazujący się w formie elektronicznej. Jego wydawcą od początku była Dr Krystian Ziemski & Patrners Kancelaria Prawna z siedzibą w Poznaniu. Redaktorem naczelnym Portalu został Maciej Kiełbus – prawnik w Dziale Prawa Administracyjnego tejże Kancelarii.

Następnego dnia na łamach Portalu opublikowano pierwszy artykuł pt. „Ograniczenie dostępu do informacji publicznej”, którego autorką była mec. Joanna Kostrzewska. Pierwszego dnia Portal odwiedziło zaledwie 8 osób – przez pierwszy tydzień 81 osób.

Portal w liczbach

Od tego momentu minęło 1826 dni – 5 lat. W tym czasie na łamach Portalu opublikowaliśmy 1312 unikatowych artykułów dotyczących najnowszych zmian w prawie samorządowym (PRZEPISY), najważniejszych orzeczeń związanych z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego (WOKANDA) oraz wyjaśnień praktycznych problemów prawnych (PRAKTYKA). Artykuły zostały opracowane przez 63 autorów – prawników związanych w tym czasie z Kancelarią Prawną Dr Krystian Ziemski & Partners. Dziś nasz Portal odwiedza dziennie średnio 2.000 osób – ok. 10.000 osób tygodniowo.

Przez 5 lat funkcjonowania Portalu nasze strony odwiedziło blisko 810.000 użytkowników, którzy łącznie dokonali blisko 2.200.000 odsłon. Nasi Czytelnicy znajdują się na terenie całej Polski, przy czym najwięcej z nich odwiedza nasze strony w Warszawie (blisko 200.000 osób), Poznaniu (ponad 46.000 osób) oraz w Krakowie (blisko 46.000 osób).

Najczęściej czytanym artykułem okazał się tekst mec. Michała Prętnickiego „Od 28 lipca 2016 r. rewolucja w prawie zamówień publicznych” opublikowany 15 lipca 2016 roku (ponad 23.000 odsłon). Nieznacznie mniejszym zainteresowaniem naszych Czytelników cieszył się artykuł p. Anny Kudry „Kto może zostać radnym?” opublikowany 5 września 20 14 roku (21.000 odsłon). Na podium najczęściej czytanych artykułów znalazł się także tekst Macieja Kiełbusa „Zmiany w poświadczaniu odpisów dokumentów z oryginałem” (blisko 21.000 odsłon).

Partnerzy Portalu

Tak duże zainteresowaniem naszym Portalem jest wynikiem nie tylko interesujących i aktualnych tekstów, ale także wsparcia ze strony naszych Partnerów. Do grona tego należą:

 1. Związek Miast Polskich;

 2. Związek Gmin Wiejskich RP;

 3. Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych;

 4. Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski;

 5. Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego;

 6. Związek Gmin Lubelszczyzny;

 7. Związek Gmin Pomorskich;

 8. Stowarzyszenie Związek Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego;

 9. Krajowa Izba Gospodarki Odpadami;

 10. Pismo Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA;

 11. Portal Komunalny.pl;

 12. Portal SOZOSFERA;

 13. Portal ZIEMSKIBIZNES.

Cotygodniowy newsletter

Informacje o naszych artykułach staramy się na bieżąco przekazywać do stałych Czytelników także za pośrednictwem cotygodniowego newslettera docierającego do blisko 1.600 osób. Tą samą drogą przekazujemy informacje o najważniejszych konferencjach i seminariach, które odbywają się pod patronatem naszego Portalu, a w których uczestniczą prawnicy z nim związani.

Portal w mediach społecznościowych

Z informacjami o naszych artykułach staramy się dotrzeć do Czytelników nie tylko za pośrednictwem strony internetowej www.prawodlasamorzadu.pl, ale także za pośrednictwem portali społecznościowych, w tym Facebook (blisko 2000 obserwujących) i LinkedIn (ponad 200 obserwujących).

Cenne źródło informacji

Nasz Portal jest wysoko cenionym źródłem informacji nie tylko wśród samorządowców z całej Polski. Odwołania do opublikowanych w nim artykułów można odleźć w różnych publikacjach – począwszy od Wikipedii (przykładowe hasła: informacja publiczna, przewodniczący), a na artykułach naukowych skończywszy (np. K. Celarek, Problematyka finansowania zadań samorządu terytorialnego z zakresu administracji rządowej na przykładzie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa na terenie województwa małopolskiego, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu 2/2017).

Do naszych artykułów często odwołują się inne Portale internetowe cytując fragmenty naszych tekstów lub publikując je w całości. Przykładem w tym zakresie mogą być materiały publikowane w Portalu KOMUNALNY.PL (np. Plan gospodarki odpadami dla Mazowsza oficjalnie nieważny. Co dalej?, Rozporządzenie ws. selektywnej zbiórki odpadów. Jak interpretować nowe przepisy?) czy Portalu INFOR (np. RODO w Centrach usług wspólnych).

Co przed nami?

Pomimo 5 lat działalności Portal PRAWO DLA SAMORZĄDU nie zwalnia tempa. Zamierzamy utrzymać dotychczasowe tempo działania publikując co najmniej jeden nowy artykuł w każdy dzień roboczy, bazując na założeniu, iż w każdym tygodniu opublikowany zostanie co najmniej jeden artykuł z każdego z trzech działów (WOKANDA, PRZEPISY, PRAKTYKA). Jednocześnie stale myślimy o nowych funkcjonalnościach na naszym Portalu. Już wkrótce zaczniemy cyklicznie publikować materiały wideo zawierające krótkie komentarze dotyczące najważniejszych informacji związanych z prawem samorządowym. Zamierzamy otworzyć nasz Portal na innych ekspertów. Już wkrótce na naszym Portalu zaczną pojawiać się gościnne artykuły przedstawicieli innych podmiotów, z którymi nasza Kancelaria współpracuje przy realizacji projektów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego i innych podmiotów komunalnych. Planujemy wprowadzać dalsze zmiany w funkcjonowanie newslettera celem dostarczania naszym Czytelnikom informacji jak najbardziej dopasowanych do specyfiki ich pracy oraz ich potrzeb. Umożliwimy także współtworzenie naszego Portalu przez naszych Czytelników sondując ich oczekiwania i potrzeby w zakresie kolejnych artykułów.

Mamy nadzieję, iż wprowadzane przez nas zmiany jeszcze bardziej uatrakcyjnią nasz Portal wpływając na dalszy wzrost ilości Czytelników. Dziękując każdej osobie, która chociaż raz poświęciła swój czas na zapoznanie się z efektem naszej wieloletniej pracy zapraszamy do dalszego śledzenia Portalu PRAWO DLA SAMORZĄDU – Portalu nowoczesnych samorządowców.

https://www.youtube.com/watch?v=rTZUWCDPwoI&feature=youtu.be

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj
DZIAŁY:
Inne

Autor artykułu

Maciej Kiełbus

Partner, prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, w szczególności prawa samorządowego

Więcej z Praktyki §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj