Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

17.11.2017

Korekta roczna VAT w styczniu 2018 r.

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Na początku 2018 r. samorządy staną przed dużym wyzwaniem. W rozliczeniu VAT za styczeń 2018 r. trzeba będzie dokonać rocznej korekty odliczenia.

Artykuł dostępny jest dla zarejestrowanych użytkowników

Na początku 2018 r. samorządy staną przed dużym wyzwaniem. W rozliczeniu VAT za styczeń 2018 r. trzeba będzie dokonać rocznej korekty odliczenia.

Co istotne, korekta może objąć nie tylko podatek odliczony w trakcie 2017 r., ale również VAT od inwestycji odliczony w latach wcześniejszych! W niektórych przypadkach może się to wiązać z koniecznością zwrotu znacznych środków.

Jednostki, które w trakcie 2017 r. dokonują częściowego odliczenia VAT, czynią to na podstawie tzw. wstępnego prewspółczynnika (współczynnika). Te wstępne wskaźniki są wyliczane na podstawie danych z roku poprzedniego (a więc 2016 r.), albo roku poprzedzającego poprzedni rok podatkowy (a więc 2015 r., przy czym taka możliwość dotyczy prewspółczynnika obliczanego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników).

Korekty rocznej dokonuje się w oparciu o tzw. prewspółczynnik (współczynnik) ostateczny. Generalnie jest on obliczany w oparciu o dane za rok kolejny, w stosunku do roku, za który został wyliczony prewspółczynnik (współczynnik) wstępny. Korekta roczna ma na celu urealnienie odliczenia i określenie jego wartości przy uwzględnieniu ostatecznej wartości sprzedaży oraz zakresu działalności gospodarczej jednostki w zakończonym roku.

Korekta roczna dotyczy zarówno wydatków:

 1. bieżących – obowiązuje korekta roczna jednorazowa,
 2. na zakup środków trwałych o wartości od 15.000 zł – obowiązuje korekta pięcioletnia,
 3. dotyczących nieruchomości – obowiązuje korekta dziesięcioletnia.

Szczegółowe reguły określania okresu korekty zawarte zostały w art. 91 ust. 2 ustawy o VAT.

W nadchodzącym roku szczególnego znaczenia nabiera korekta dziesięcioletnia w odniesieniu do poczynionych w przeszłości wydatków na budynki i budowle (nieruchomości).

Wynika to z tego, że jeśli np. w 2013 r. JST oddała do użytkowania majątek w postaci kanalizacji i wodociągów, to wówczas w wielu przypadkach przyjmowano, że odliczenie wynosi 100%. Innymi słowy uznawano, że całość infrastruktury jest wykorzystywana do działalności gospodarczej opodatkowanej VAT – a więc również w zakresie, w jakim usługi dostarczania wody i odprowadzania ścieków dotyczyły jednostek organizacyjnych (w tym szkół i przedszkoli).

Tymczasem centralizacja spowodowała, że zapewnienie tych świadczeń gminnym jednostkom organizacyjnym stanowi działalność wewnętrzną poza VAT (zamiast faktur wystawiane są noty obciążeniowe). Sieć wodno-kanalizacyjna nie jest już zatem wykorzystywana w całości do działalności gospodarczej. Taka zmiana sposobu wykorzystania majątku może wymagać korekty pierwotnego odliczenia w ramach korekty dziesięcioletniej. Jeśli zmiana sposobu wykorzystania majątku nastąpiła w 2017 r., pierwszy potencjalny obowiązek korekty (potencjalny obowiązek zwrotu części wcześniej odliczonego VAT) wystąpi w rozliczeniu za styczeń 2018 r. Sytuacja ta może się powtarzać w latach kolejnych.

Istotne pytanie dotyczy sposobu wyliczenia prewspółczynnika, w oparciu o który zostanie wyliczony podatek naliczony (w tym na potrzeby dokonania korekty rocznej). W tym zakresie problematyczne jest to, że organy podatkowe – w wydawanych interpretacjach – generalnie nie akceptują prewspółczynników wyliczanych wg innej metody niż określona w rozporządzeniu MF. Z kolei nieprawidłowe rozliczenie VAT to nie tylko ryzyko wystąpienia zaległości podatkowej, konieczności zapłaty odsetek, ależ również widmo wymierzenia dodatkowego sankcyjnego zobowiązania podatkowego.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj
TAGI:
Podatek VAT
DZIAŁY:
Podatki

Autor artykułu

Michał Kostrzewa

radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie optymalnych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług, a także w funduszach unijnych.

Więcej z Praktyki §

Wydarzenia PDS

 • Brak nadchodzących wydarzeń
Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj