Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

04.09.2017

Ustawa dekomunizacyjna a zmiana nazwy ulicy

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Wojewoda Kujawsko-Pomorski stwierdził, że zmiana nazwy ulicy na tą samą jest sprzeczna z przepisami prawa. Zmiana nazwy musi być realna i zauważalna. Dodatkowo podkreślił, że obok nazwiska patrona ulicy powinno figurować także jego imię.

Rozstrzygnięciem nadzorczym nr 79/2017 z 6 lipca 2017 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski stwierdził nieważność uchwały rady gminy w sprawie zmiany nazw ulic.

W kontrolowanej przez wojewodę uchwale rada gminy chciała dokonać zmiany nazwy ulic: 1) z ulicy Krasickiego na ulicę Krasickiego, 2) ulicy Zawadzkiego na Zawadzkiego oraz 3) z Pl. Zwycięstwa na Pl. Zwycięstwa (po zmianie uchwały: Plac Zwycięstwa na Plac Zwycięstwa).

W wydanym rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewoda Kujawsko-Pomorski podkreślił, że co prawda uchwała wyjaśnia, że nazwa Pl. Zwycięstwa upamiętnia nie jak dotychczas zjednoczenie PPS i PPR w PZPR, ale jest upamiętnieniem bitwy stoczonej przez Wojska Polskie z Wojskami Zakonu Krzyżackiego pod Koronowem w dniu 10 października 1410 r., jednak nie koresponduje to z zapisami w samej uchwale.

Jednocześnie zdaniem organu nadzoru z uchwały rady gminy nie wynika, iż chodzi o tego samego patrona, o którym mowa jest w uzasadnieniu. W uzasadnieniu wskazuje się nowych patronów ulic, nie wyjaśniając jednocześnie powodów zmiany nazwy ulic poprzez sprecyzowanie, że poprzedni patron o takim samym nazwisku mieści się w zakresie propagowania komunizmu.

Organ nadzoru podkreślił przy tym, że podjęta uchwała jest aktem prawa miejscowego, który podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, aby dotarła do wszystkich obywateli, natomiast w przypadku uzasadnienia do uchwały brak jest podstawy prawnej obligującej do ich publikacji, a w związku z tym dla konkretnego obywatela zmiany wprowadzone uchwałą nie zaistniały.

Wojewoda w rozstrzygnięciu nadzorczym stwierdził, że podjęta uchwała stanowi swoiste ominięcie celu ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, bowiem nie dokonują rzeczywistej zmiany nazwy – nazwa pozataja taka sama.

Dodatkowo Wojewoda Kujawsko-Pomorski zaznaczył w rozstrzygnięciu nadzorczym, że według uniwersalnego słownika języka polskiego zmiana to „zastąpienie czegoś czymś, wymiana czegoś na coś”, „fakt, że ktoś staje się innym, coś staje się inne niż dotychczas”. Z uzasadnienia uchwały, według organu nadzoru, nie wynika, że nazwa propagująca komunizm ulega zmianie na nazwę nie propagującą tego ustroju, a tym samym jest sprzeczna z ustawą o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

Wojewoda przywołał również ekspertyzę Zespołu Ortograficzno-Onomastycznego, w której zaleca się stosowanie pełnych imion i nazwisk patronów ulic, obiektów, placów. Zdaniem organu nadzoru nowe nazwy ulic powinny zawierać pełne nazwy – obok nazwiska powinno figurować imię patrona ulicy.

O podobnym rozstrzygnięciu nadzorczym pisaliśmy już w naszym Portalu m.in. w artykule „Zmiana nazwy ulicy na taką samą w trybie tzw. ustawy dekomunizacyjnej”. W omawianym tam rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewoda Pomorski posiłkując się zdaniem Instytutu Pamięci Narodowej jednoznacznie stwierdził, że zmiana nazwy ulicy, poprzez zmianę tylko argumentacji co do znaczenia słowa stanowi istotne obejście prawa.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj
DZIAŁY:
Inne

Autorzy artykułu

Mateusz Karciarz

prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, doktorant na WPiA UAM, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego

Mateusz Marcinczak

asystent, interesuje się prawem administracyjnym

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj