Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

24.07.2017

Zmiana nazwy ulicy na taką samą w trybie tzw. ustawy dekomunizacyjnej

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Zdaniem Instytutu Pamięci Narodowej oraz Wojewody Pomorskiego zmiana nazwy ulicy przez zmianę tylko argumentacji co do znaczenia słowa w niej się znajdującego stanowi obejście przepisów prawa.

Wojewoda Pomorski w rozstrzygnięciu nadzorczym z dnia 19 maja 2017 r. nr PN-IV.4131.17.2017.MS stwierdził nieważność uchwały rady gminy w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie gminy.

Rada gminy zmieniła aktualnie istniejącą nazwę ulicy „Buczka” – nadanej na część nazwiska działacza stalinowskiej konspiracji na terenie RP w latach 20 i 30 XX wieku (Mariana Buczka) – na nazwę „Buczka”, która pochodzi od drzewa – mały buk.

Wojewoda zwrócił się do Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu z wnioskiem, o wydanie opinii, czy taka zmiana ulicy jest zgodna z ustawą o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

Instytut Pamięci Narodowej w odpowiedzi wskazał, że w uchwale nie doszło do zmiany nazwy ulicy – zmieniła się tylko argumentacja rady gminy co do znaczenia wyrazu „Buczka”. W ocenie instytutu stanowi to obejście przepisów prawa. Ponadto Instytut Pamięci Narodowej w dalszej części podtrzymał swoją decyzję o zasadności zmiany nazwy ulicy, którą wydał wcześniej.

Po otrzymaniu powyższej opinii organ nadzoru zawiadomił radę gminy o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności przedmiotowej uchwały, umożliwiając złożenie wyjaśnień w sprawie.

W wydanym rozstrzygnięciu nadzorczym organ nadzoru zauważył, że zmiana dotychczasowej nazwy ulicy na nazwę identyczną jest zmianą pozorną i stanowi to obejście przepisów ustawy. Wojewoda podkreślił także, że rada gminy ma swobodę w wyborze nazwy ulicy, jednak nie jest dopuszczalne utrzymanie dotychczasowej nazwy poprzez znalezienie innego znaczenia dla dotychczasowej nazwy. Co podnosił organ nadzoru, ani z uzasadnienia przedmiotowej uchwały, ani z otrzymanego przez organ nadzoru wyciągu z protokołu z posiedzenia sesji rady gminy nie wynika, jakimi względami kierowała się rada, nadając taką, a nie inną nazwę ulicy. W ocenie organu nadzoru, taki zabieg nie spowoduje, że nazwa ulicy nie będzie kojarzyła się z osobą Mariana Buczka.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj
DZIAŁY:
Inne

Autorzy artykułu

Mateusz Karciarz

prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, doktorant na WPiA UAM, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego

Mateusz Marcinczak

asystent, interesuje się prawem administracyjnym

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

 • Brak nadchodzących wydarzeń
Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj