Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

05.01.2017

Pojedziemy jedną szyną?

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share
"

Prawidłowa organizacja publicznego transportu zbiorowego nie jest zadaniem skomplikowanym – naszym zadaniem jest je ułatwić eliminując związane z nim ryzyka prawne

"

Dowiedz się więcej:

Publiczny transport zbiorowy

W Sejmie złożony został poselski projekt ustawy przewidujący wyraźne dopuszczenie realizowania publicznego transportu zbiorowego za pomocą kolejek jednotorowych lub poruszających się na poduszkach powietrznych albo magnetycznych.

W dniu 30 listopada 2016 r. wpłynął do Sejmu poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie drogowym1. Zgodnie z jego założeniami zmienione zostałoby brzmienie dwóch definicji zawartych w art. 4 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

W przypadku wejścia nowelizacji w życie „transport inny szynowy”, oprócz przewozu osób środkiem transportu poruszającym się po szynach lub torach kolejowych, w tym tramwajem lub metrem (innego niż transport kolejowy i transport linowo-terenowy), obejmowałby również przewóz osób środkiem transportu poruszającym się po jednej szynie bądź na poduszkach powietrznych lub magnetycznych.

Natomiast „transport linowo-terenowy” definiowany byłby odtąd jako przewóz osób środkiem transportu poruszającym się po szynach lub szynie za pomocą liny napędowej (a więc wprost wskazano by, iż dopuszczalny jest również transport tylko po jednej szynie).

Projektodawcy uzasadniają wprowadzenie przedmiotowych zmian twierdzeniem, iż istnieją w Polsce plany rozwoju tego rodzaju linii komunikacyjnych oraz iż rozwiązania te stosowane są w państwach Unii Europejskiej. Co więcej, wykorzystanie nowoczesnych technologii w transporcie pozwolić ma m.in. na zwiększenie komfortu i jakości przewozów, a także zmniejszenie nadmiernego ruchu samochodowego w centrach miast.

Warto zauważyć, iż w ubiegłych latach głośno było o zamierzeniach Rzeszowa odnośnie budowy kolei jednoszynowej. Zapis o tym znalazł się m.in. w planie zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla tego miasta.

Projekt ustawy został obecnie skierowany do Biura Legislacyjnego oraz Biura Analiz Sejmowych, następnie zaś czeka go proces konsultacji.

1 Należy zauważyć, iż autorzy projektu błędne wskazali nazwę zmienianego aktu, podając publikator ustawy z dnia 16 grudnia o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1440 z późn. zm.). 

"

Prawidłowa organizacja publicznego transportu zbiorowego nie jest zadaniem skomplikowanym – naszym zadaniem jest je ułatwić eliminując związane z nim ryzyka prawne

"

Dowiedz się więcej:

Publiczny transport zbiorowy

Autor artykułu

Adrian Misiejko

Doktor nauk prawnych, specjalizuje się w zakresie prawa samorządu terytorialnego ze szczególnym uwzględnieniem ustroju j.s.t. i publicznego transportu zbiorowego

Więcej z Przepisów §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń
"

Prawidłowa organizacja publicznego transportu zbiorowego nie jest zadaniem skomplikowanym – naszym zadaniem jest je ułatwić eliminując związane z nim ryzyka prawne

"

Dowiedz się więcej:

Publiczny transport zbiorowy