Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

30.12.2016

Faktury zakupowe i sprzedażowe po centralizacji

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share
"

W toku postępowań podatkowych dotyczących podatków i opłat lokalnych profesjonalna pomoc prawna potrzebna jest nie tylko podatnikom, ale i organom podatkowym.

"

Dowiedz się więcej:

Podatki i opłaty lokalne

Od 1 stycznia 2017 r. podatnikiem VAT będzie już tylko i wyłącznie gmina (powiat). Jednostki i zakłady budżetowe utracą status samodzielnych podatników, a co za tym idzie przestaną funkcjonować w obrocie profesjonalnym jako odrębne i niezależne podmioty. Znajdzie to odzwierciedlenie na wielu płaszczyznach rozliczeń, w szczególności wpłynie na zasady fakturowania.

Artykuł dostępny jest dla zarejestrowanych użytkowników

Od 1 stycznia 2017 r. podatnikiem VAT będzie już tylko i wyłącznie gmina (powiat). Jednostki i zakłady budżetowe utracą status samodzielnych podatników, a co za tym idzie przestaną funkcjonować w obrocie profesjonalnym jako odrębne i niezależne podmioty. Znajdzie to odzwierciedlenie na wielu płaszczyznach rozliczeń, w szczególności wpłynie na zasady fakturowania.

W pierwszej kolejności należy zauważyć, że zmieni się sposób opisywania jednostki samorządu terytorialnego na wystawianych przez nią fakturach.

Zgodnie ze stanowiskiem Ministra Finansów wyrażonym w broszurze informacyjnej z dnia 24 listopada 2016 r. „Centralizacja rozliczeń w podatku VAT jednostek samorządu terytorialnego” (opublikowana na stronie internetowej ministerstwa finansów), każda faktura powinna zawierać przede wszystkim:

 1. nazwę jednostki samorządu,
 2. numer, pod którym jednostka samorządu jest identyfikowana na potrzeby VAT,
 3. adres rejestracyjny JST – a więc zasadniczo adres urzędu gminy lub starostwa.

Na fakturach mogą się również znaleźć – ale wyłącznie jako dodatkowe – dane identyfikujące jednostkę organizacyjną, w szczególności jej nazwa oraz adres (tak aby możliwe było przypisanie wydatku lub dochodu do działalności konkretnej jednostki organizacyjnej).

Przedstawione powyżej zasady powinny dotyczyć wszystkich faktur związanych z działalnością jednostek samorządu oraz ich jednostek organizacyjnych. Nie wystarczy zatem, że JST będą wystawiać faktury według powyższych reguł. Zmiana zasad fakturowania powinna także objąć faktury dokumentujące zakupy towarów i usług. A zatem, jeśli jakakolwiek jednostka lub zakład budżetowy będą cokolwiek nabywać w związku ze swoją statutową działalnością, sprzedawca powinien wystawić fakturę według nowych zasad. Obejmie to wszelkie faktury – bez znaczenia zatem będzie, czy podatek naliczony ujęty w fakturze zakupowej będzie kwalifikowany do odliczenia. Oznacza to zarazem, że jednostki organizacyjne powinny poinformować swoich kontrahentów o konieczności wprowadzenia zmian.

"

W toku postępowań podatkowych dotyczących podatków i opłat lokalnych profesjonalna pomoc prawna potrzebna jest nie tylko podatnikom, ale i organom podatkowym.

"

Dowiedz się więcej:

Podatki i opłaty lokalne
DZIAŁY:
Podatki

Autor artykułu

Michał Kostrzewa

Partner, radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie optymalnych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług, a także w funduszach unijnych.

Więcej z Praktyki §

Wydarzenia PDS

 • Brak nadchodzących wydarzeń
Więcej wydarzeń
"

W toku postępowań podatkowych dotyczących podatków i opłat lokalnych profesjonalna pomoc prawna potrzebna jest nie tylko podatnikom, ale i organom podatkowym.

"

Dowiedz się więcej:

Podatki i opłaty lokalne