Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

28.07.2016

Sejm przyjął nowelizację ustawy o publicznym transporcie zbiorowym

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share
"

Prawidłowa organizacja publicznego transportu zbiorowego nie jest zadaniem skomplikowanym – naszym zadaniem jest je ułatwić eliminując związane z nim ryzyka prawne

"

Dowiedz się więcej:

Publiczny transport zbiorowy

W ciągu niecałych dwóch tygodni od wpłynięcia do Sejmu, uchwalony został senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym wpłynął do Sejmu 8 lipca 2016 r. Jego podstawowym celem było wydłużenie terminu obowiązywania dotychczasowych zasad finansowania regularnego przewozu osób w krajowym transporcie drogowym. Oznaczałoby to, iż przedsiębiorcy posiadający odpowiednie zezwolenie byliby do 31 grudnia 2017 r. zobowiązani do uwzględniania ulg określonych w ustawie o uprawnieniach do ulgowych przewozów środkami publicznego transportu zbiorowego. Przedmiotowy projekt był przedmiotem artykułu zamieszczonego na naszym Portalu pt. Senacki projekt nowelizacji ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

Prace w komisjach sejmowych skutkowały wprowadzenia poprawek o charakterze technicznym, porządkujących zaproponowane zmiany. Głosowanie nad projektem ustawy odbyło się 21 lipca 2016 r i zakończyło się jego przyjęciem.

Teraz prace nad ustawą kontynuuje Senat, który może ją przyjąć bez zmian, uchwalić poprawki albo uchwalić odrzucenie jej w całości. Jeżeli w ciągu 30 dni od dnia przekazania nie zostaną uchwalone poprawki, ustawa będzie uznana za uchwaloną w brzmieniu przyjętym przez Sejm. Ze względu na fakt, iż projekt został opracowany w Senacie oraz uzyskał zdecydowaną większość w Sejmie („za” głosowało 429 posłów), bardzo prawdopodobne jest, iż otrzyma również wystarczające poparcie senatorów. W przypadku uchwalenia ustawy w brzmieniu przyjętym przez Sejm, następnym punktem procesu legislacyjnego byłoby przedstawienie jej do podpisu przez Prezydenta.

Ustawa ma wejść w życie w 14 dni od jej ogłoszenia.

"

Prawidłowa organizacja publicznego transportu zbiorowego nie jest zadaniem skomplikowanym – naszym zadaniem jest je ułatwić eliminując związane z nim ryzyka prawne

"

Dowiedz się więcej:

Publiczny transport zbiorowy

Autor artykułu

Adrian Misiejko

Doktor nauk prawnych, specjalizuje się w zakresie prawa samorządu terytorialnego ze szczególnym uwzględnieniem ustroju j.s.t. i publicznego transportu zbiorowego

Więcej z Przepisów §

Wydarzenia PDS

 • Brak nadchodzących wydarzeń
Więcej wydarzeń
"

Prawidłowa organizacja publicznego transportu zbiorowego nie jest zadaniem skomplikowanym – naszym zadaniem jest je ułatwić eliminując związane z nim ryzyka prawne

"

Dowiedz się więcej:

Publiczny transport zbiorowy