Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

25.02.2016

Posłowie postulują zniesienie ciszy wyborczej

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share
"

Bogata wiedza teoretyczna stanowi stabilny fundament, na którym budować można praktyczne rozwiązania samorządowych problemów ustrojowych.

"

Dowiedz się więcej:

Ustrój JST

Do Sejmu wpłynął projekt nowelizacji Kodeksu wyborczego oraz niektórych innych ustaw zakładający zniesienie ciszy wyborczej.

Dnia 13 stycznia 2016 roku do Sejmu wpłynął poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy, ustawy o referendum lokalnym oraz ustawy o referendum ogólnokrajowym autorstwa grupy posłów Nowoczesnej (nr druku 224).

Zgodnie z zamysłem Projektodawców kampania wyborcza ma trwać aż do zakończenia głosowania, a nie tak jak dotychczas kończyć się na 24 godziny przed nim. Projekt przewiduje również uchylenie art. 107 § 1 Kodeksu wyborczego, zakazującego agitacji wyborczej i prowadzenia kampanii referendalnej, czyli m.in. zwoływania zgromadzeń, organizowania pochodów, manifestacji, wygłaszania przemówień, w dniu głosowania oraz na 24 godziny przed tym dniem. Tak jak dotychczas, agitacji wyborczej nie wolno by było prowadzić w lokalu wyborczym oraz na terenie budynku, w którym ten lokal się znajduje.

Jednocześnie utrzymany został zakaz podawania do publicznej wiadomości sondażowych wyników wyborów, zarówno tych przeprowadzonych przed, jak i w trakcie głosowania. Obowiązywałby on jednakże wyłącznie w dniu głosowania, a nie także na 24 godziny przed nim, jak dotychczas. W analogiczny sposób została uregulowana kwestia upubliczniania wyników sondaży w przypadku referendum lokalnego i ogólnopolskiego.

Projektodawcy uzasadniają swoją propozycję rozwojem stosunków społecznych oraz mediów elektronicznych, a w szczególności Internetu, które mają istotny wpływ na przekaz informacji na temat wyborów i preferencji głosujących. Wskazują także, że przepływ informacji na portalach społecznościowych oraz zatarcie granic między wypowiedziami publicznymi a prywatnymi w praktyce uniemożliwia rozstrzyganie sporów o stwierdzenie naruszenia ciszy wyborczej. Projektodawcy jednocześnie wskazują na niewielką rolę ciszy wyborczej w procesie podejmowania decyzji wyborczych przez obywateli oraz podkreślają pozytywny wpływ prowadzenia kampanii wyborczej w dniu wyborów na frekwencję.

W ocenie Projektodawców, cisza wyborcza w obecnym kształcie faworyzuje ugrupowania ubiegające się o reelekcję i kontrolujące media publiczne. Poprzez odpowiednio przedstawione zdarzenia prezentowane w mediach publicznych podczas trwania ciszy wyborczej można sugerować niezdecydowanym wyborcom oddanie głosu na ugrupowanie rządzące.

Projekt został skierowany do I czytania na posiedzeniu Sejmu.

_________________________________________________________________________

Szukasz pomocy prawnej w opisanym przez nas zakresie?

Sprawdź naszą PROPOZYCJĘ.

"

Bogata wiedza teoretyczna stanowi stabilny fundament, na którym budować można praktyczne rozwiązania samorządowych problemów ustrojowych.

"

Dowiedz się więcej:

Ustrój JST
DZIAŁY:
Ustrój

Autorzy artykułu

Mateusz Karciarz

prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, doktorant na WPiA UAM, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego

Michał Jagodziński

asystent, interesuje się prawem administracyjnym

Więcej z Przepisów §

Wydarzenia PDS

 • Brak nadchodzących wydarzeń
Więcej wydarzeń
"

Bogata wiedza teoretyczna stanowi stabilny fundament, na którym budować można praktyczne rozwiązania samorządowych problemów ustrojowych.

"

Dowiedz się więcej:

Ustrój JST