Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

27.10.2015

Zakłady budżetowe też nie są podatnikami

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share
"

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie jednostek budżetowych i ich statusu w VAT jest jednoznaczny. Samorządy są zmuszone do centralizacji rozliczenia i objęcia nim całej sfery swojej działalności. To ogromne wyzwanie, w którym możemy Państwu pomóc!

"

Dowiedz się więcej:

Centralizacja rozliczeń VAT

Samorządowy zakład budżetowy nie jest na tyle samodzielny, by uznać go za odrębnego od gminy podatnika VAT. Powyższą tezę w uchwale poszerzonego składu sędziów przedstawił w poniedziałek Naczelny Sąd Administracyjny (I FPS 4/15).

Rozstrzygnięcie zapadło w sprawie, w której istotą sporu było prawo gminy do odliczenia od zrealizowanej inwestycji, która następnie przekazana została nieodpłatnie samorządowemu zakładowi budżetowemu. NSA uznał, że gmina posiada prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z inwestycją, która wykorzystywana jest przez zakład, oczywiście o ile inwestycja ta wykorzystywana jest do świadczeń opodatkowanych VAT.

NSA rozpatrując sprawę, stwierdził, że dla podjęcia rozstrzygnięcia niezbędna jest szczegółowa analiza statusu zakładu budżetowego na gruncie VAT. Doprowadziło to Sąd do konkluzji, że zakład budżetowy, mimo iż posiada pewien stopień samodzielności, nie stanowi na gruncie VAT odrębnego od gminy podatnika. Decyduje o tym m.in. fakt, że zakład nie posiada osobowości prawnej, nie dysponuje własnym majątkiem oraz nie ponosi ryzyka. Stanowisko takie stanowi odstępstwo od poglądu powszechnie prezentowanego dotychczas w orzecznictwie.

Skutki wyroku można rozpatrywać co najmniej na dwóch płaszczyznach.

Po pierwsze, gminy powinny mieć możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z inwestycjami, które wykorzystywane były przez ich zakłady budżetowe.

Po drugie, w kontekście wrześniowego wyroku TSUE dotyczącego jednostek budżetowych i komunikatu ministra finansów, wszystko wskazuje na to, że do łącznego rozliczenia gminy dołączyć powinny również samorządowe zakłady budżetowe.

Co to oznacza? Na pewno jeszcze większe przedsięwzięcie organizacyjne w gminach, które będą musiały w swoich rozliczeniach uwzględnić wszystkie swoje jednostki organizacyjne (jednostki budżetowe oraz zakłady). Minister finansów we wspomnianym już komunikacie wydanym po wyroku TSUE wskazał, że centralizacja w gminach powinna nastąpić do połowy 2016 roku. Być może resort finansów uzna, że moment ten wymaga przesunięcia w czasie, gdyż pracy będzie zdecydowanie więcej. Jedno jest pewne. Skala przeobrażeń w zakresie rozliczania VAT w samorządach w ostatnim czasie nabiera ogromnych rozmiarów. W najbliższej przyszłości samorządy czeka okres wytężonej pracy oraz konieczność zaplanowania optymalnej strategii działania w celu scentralizowania rozliczeń VAT.

"

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie jednostek budżetowych i ich statusu w VAT jest jednoznaczny. Samorządy są zmuszone do centralizacji rozliczenia i objęcia nim całej sfery swojej działalności. To ogromne wyzwanie, w którym możemy Państwu pomóc!

"

Dowiedz się więcej:

Centralizacja rozliczeń VAT
DZIAŁY:
Podatki

Autorzy artykułu

Dr n. pr. Paweł Grzybowski

Doktor nauk prawnych, w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu specjalizuje się w zakresie prawa podatkowego, ze szczególnym uwzględnieniem procedury podatkowej

Michał Kostrzewa

Partner, radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie optymalnych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług, a także w funduszach unijnych.

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń
"

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie jednostek budżetowych i ich statusu w VAT jest jednoznaczny. Samorządy są zmuszone do centralizacji rozliczenia i objęcia nim całej sfery swojej działalności. To ogromne wyzwanie, w którym możemy Państwu pomóc!

"

Dowiedz się więcej:

Centralizacja rozliczeń VAT