Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

30.09.2015

Stanowisko Ministra Finansów w sprawie wyroku TSUE dotyczącego jednostek budżetowych

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share
"

Optymalne rozliczenia w VAT są w Twoim zasięgu!

"

Dowiedz się więcej:

VAT w JST

W związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 29 września 2015 r. dotyczącym statusu jednostek budżetowych w VAT, Minister Finansów potwierdził konieczność przyszłej centralizacji rozliczeń VAT w samorządach.  

Artykuł dostępny jest dla zarejestrowanych użytkowników

W związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 29 września 2015 r. dotyczącym statusu jednostek budżetowych w VAT, Minister Finansów potwierdził konieczność przyszłej centralizacji rozliczeń VAT w samorządach.

W wydanym komunikacie wskazano, że wszelkie czynności dokonywane przez jednostki budżetowe powinny być rozliczane przez jednostkę samorządu terytorialnego, która je utworzyła.

Zakłada się zatem obowiązkowe scentralizowanie w samorządach rozliczeń w zakresie VAT, a ostateczny zakres tej centralizacji zostanie przedstawiony po rozstrzygnięciu – co może akurat zastanawiać – kwestii zakładów budżetowych (w tej sprawie ma być wydana uchwała siedmiu sędziów NSA w związku z postanowieniem z 17 marca 2015 r., sygn. akt. I FSK 1725/14).

Jednocześnie Minister poinformował, że do połowy 2016 r. nie będą kwestionowane rozliczenia dokonywane z zastosowaniem obecnego modelu. Pozostały okres ma zapewnić samorządom czas na niezbędne czynności przygotowawcze.

Możliwość korekt wstecznych

Przewiduje się, że scentralizowanie rozliczeń nastąpi „w przód" (na przyszłość). Samorządy mogą jednak, zgodnie z wyrokiem TSUE, podjąć decyzję o dokonaniu korekt rozliczeń (uwzględniając model „scentralizowany”) nieobjętych przedawnieniem. Jednakże w celu zachowania zasady neutralności, stosowne korekty muszą zostać sporządzone w odniesieniu do całego poprzedniego 5 letniego okresu nieobjętego przedawnieniem. Nie będzie możliwe sporządzanie korekt wybiórczych, a więc tylko za wybrane przez samorządy okresy rozliczeniowe. W przypadku podjęcia decyzji o korekcie przeszłych rozliczeń, należy również dokonać skorygowania wysokości deklarowanego pierwotnego obrotu. Oznacza to konieczność uwzględnienia wartości obrotów jednostek budżetowych – dotychczas zwolnionych z VAT (podmiotowo). Chcąc z kolei dokonać odliczenia podatku naliczonego, wskazuje się na konieczność zastosowania zasad dotyczących tzw. prewspółczynnika.

Środki unijne

Minister odniósł się również do kwestii inwestycji (projektów) finansowanych ze środków unijnych.

W tym zakresie wskazano, że pomimo tego, iż wyrok TSUE może skutkować w niektórych przypadkach zmianą kwalifikowalności wydatków, nie przewiduje się konieczności zwrotu tych środków przez beneficjentów w przypadku braku korekty podatku naliczonego. Szczegółowe zasady w tym zakresie mają zostać przedstawione w terminie późniejszym.

Szczegółowa koncepcja centralizacji

Ministerstwo Finansów informuje, że zostały podjęte prace w celu dopracowania koncepcji centralizacji w taki sposób, aby zmiana sposobu rozliczania VAT przez samorządy i utworzone przez nią jednostki budżetowe była jak najmniej uciążliwa. W tym celu resort finansów planuje ścisłą współpracę z przedstawicielami środowiska samorządowego.

Wypracowana koncepcja będzie podstawą do podjęcia prac legislacyjnych, co powinno nastąpić najpóźniej w listopadzie bieżącego roku.

___________________________________________________________________________
Szukasz pomocy prawnej w opisanym przez nas zakresie?
Sprawdź naszą PROPOZYCJĘ.

"

Optymalne rozliczenia w VAT są w Twoim zasięgu!

"

Dowiedz się więcej:

VAT w JST

Autor artykułu

Michał Kostrzewa

Partner, radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie optymalnych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług, a także w funduszach unijnych.

Więcej z Praktyki §

Wydarzenia PDS

 • Brak nadchodzących wydarzeń
Więcej wydarzeń
"

Optymalne rozliczenia w VAT są w Twoim zasięgu!

"

Dowiedz się więcej:

VAT w JST