Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

23.06.2015

Senat realizuje samorządowe postulaty

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Jeżeli projekt senackiej ustawy nowelizującej przepisy o podatkach i opłatach lokalnych znajdzie poparcie w Sejmie, od przyszłego roku gminy nie będą musiały płacić podatku od nieruchomości samym sobie.

Kilka miesięcy temu na łamach portalu w artykule pt. „Szansa na koniec podatkowego absurdu” informowaliśmy o inicjatywie podjętej przez Wójta Gminy Ostrów Mazowiecka, który zwrócił się do Senatu z petycją w sprawie  zmiany prawa zmierzającej do wyeliminowania praktyki płacenia przez gminy podatku od nieruchomości samym sobie.

Senackie komisje (ustawodawcza, budżetu i finansów publicznych oraz samorządu terytorialnego i administracji państwowej) uwzględniając przedmiotową petycję, w dniu 10 czerwca 2015 r. przedstawiły Senatowi projekt ustawy nowelizującej przepisy o podatkach i opłatach lokalnych oraz wniosły o jego przyjęcie. Senat na 76 posiedzeniu w dniu 12 czerwca 2015 r. przyjął wniosek i podjął uchwałę kierującą projekt nowelizacji do Sejmu.

Przedstawiona przez Senat nowelizacja różni się od postulatów, z jakimi pierwotnie wystąpił Wójt Ostrowi Mazowieckiej sposobem rozwiązania „podatkowego absurdu” w gminach. Otóż senacki projekt, wbrew założeniom petycji, nie wprowadza regulacji wyłączającej gminy z opodatkowania podatkiem od nieruchomości, formułuje on natomiast ustawowe zwolnienie przedmiotowe (ma ono dotyczyć gruntów i budynków lub ich części stanowiących własność gminy, z wyjątkiem tych, które zajęte są na działalność gospodarczą lub tych, które znajdują się w posiadaniu innych niż gmina jednostek sektora finansów publicznych oraz pozostałych podmiotów).

W uzasadnieniu projektu nowelizacji Senat wskazał, że projektowana konstrukcja przepisów o podatkach i opłatach lokalnych zapewnić ma osiągnięcie jednolitego postrzegania obowiązków gmin jako podatników podatku od nieruchomości. W konsekwencji rozwiązany zostanie także problem zaniżenia części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin, które dotychczas realizowały obowiązki na gruncie podatku od nieruchomości. Ponadto efektem zaproponowanego przez Senat rozwiązania legislacyjnego będzie powszechny obowiązek gmin w zakresie wykazywania w deklaracjach podatkowych powierzchni zwolnionych z opodatkowania podatkiem od nieruchomości.

Zgodnie z propozycją Senatu nowe przepisy obowiązywać mają od 1 stycznia 2016 r. Zanim to jednak nastąpi, projektowana nowelizacja, jak każda inicjatywa ustawodawcza, przejść musi standardową procedurę legislacyjną. Aktualnie projekt ustawy skierowany został do zaopiniowania Biurom: Legislacyjnemu Kancelarii Sejmu oraz Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu. O ostatecznym kształcie ustawy z pewnością będziemy P.T. Czytelników informować.

 

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj
DZIAŁY:
Podatki

Autorzy artykułu

Dr n. pr. Paweł Grzybowski

Doktor nauk prawnych, w Kancelarii Prawnej Ziemski & Partners w Poznaniu specjalizuje się w zakresie prawa podatkowego, ze szczególnym uwzględnieniem procedury podatkowej

Dominik Goślicki

radca prawnyw Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa podatkowego, w szczególności podatku dochodowego oraz podatku od nieruchomości.

Więcej z Przepisów §

Wydarzenia PDS

 • Brak nadchodzących wydarzeń
Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj