Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

02.01.2015

Portalowe podsumowanie 2014 roku

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Rok 2014 był pierwszym pełnym rokiem funkcjonowania Portalu PrawoDlaSamorządu.pl

Artykuł dostępny jest dla zarejestrowanych użytkowników

Rok 2014 był pierwszym pełnym rokiem funkcjonowania Portalu PrawoDlaSamorządu.pl

Portal PrawoDlaSamorządu.pl został zarejestrowany w rejestrze dzienników i czasopism Sądu Okręgowego w Poznaniu postanowieniem z dnia 13 maja 2013 roku. Z tym dniem rozpoczęliśmy naszą działalność. W konsekwencji dopiero rok 2014 był pierwszym pełnym rokiem funkcjonowania Portalu. Wraz z jego końcem redakcja portalu postanowiła przedstawić krótkie podsumowanie naszej aktywności.

W 2014 roku w Portalu PrawoDlaSamorządu.pl opublikowano 256 artykułów. Biorąc pod uwagę fakt, iż minionym roku było 250 dni roboczych oznacza to, iż każdego dnia roboczego udało nam się opublikować nowy „unikatowy” artykuł, a nadto aż sześciokrotnie opublikowaliśmy jednego dnia aż dwa artykuły.

Najwięcej artykułów opublikowaliśmy w Dziale WOKANDA (106), w którym omawiamy najnowsze orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, sądów administracyjnych oraz sądów powszechnych. W Dziale PRAKTYKA, w którym omawiane są wybrane zagadnienia prawa samorządowego, opublikowaliśmy 82 artykuły. Najmniej artykułów (68) opublikowaliśmy w Dziale PRZEPISY, w którym prezentujemy najnowsze zmiany w prawie, począwszy od wczesnych etapów prac legislacyjnych.

Przez cały 2014 roku nasz Portal odwiedziło ponad 64.000 użytkowników, którzy dokonali blisko 227.000 odsłon naszych stron (źródło: Google Analytics). Co dla nas szczególnie istotne statystki wskazują stały wzrost zainteresowania naszym Portalem. Porównując dane ze stycznia i grudnia 2014 roku odnotowaliśmy wzrost ilości odsłon o 8.500 miesięcznie.

Z największym zainteresowaniem spotkał się artykuł mec. Dominika Goślickiego oraz Natalii Łukasiewicz „Postępowanie egzekucyjne w administracji – nowe akty wykonawcze” opublikowany 29 maja 2014 roku (ponad 7.000 odsłon). Na drugim miejscu w rankingu najpopularniejszych artykułów opublikowanych w 2014 roku znalazł się artykuł Macieja Kiełbusa „Kolejna nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach?” z dnia 17 marca 2014 roku (blisko 4.000 odsłon). Artykuł ten zapoczątkował cykl artykułów związanych z nowelizacją „ustawy śmieciowej”, w ramach którego opublikowaliśmy 8 artykułów na bieżąco opisując każdy z etapów procedury ustawodawczej. Trzecie miejsce w rankingu najbardziej „poczytnych” artykułów w 2014 roku zajął artykuł mec. Michała Prętnickiego „Podwyższenie progu bagatelności do 30.000 euro – czy już niebawem?” opublikowany 24 marca 2014 roku (ponad 3.000 odsłon). Ponadto 15 innych artykułów przekroczyło próg 1.000 odsłon.

 

Nasz Portal funkcjonuje także w mediach społecznościowych (m.in. Facebook, LinkedIn, Twitter, Google+). Z największym zainteresowaniem użytkowników tych portali spotkał się artykuł Mateusza Karciarza i Macieja Kiełbusa „Pierwsza sesja nowej rady gminy” opublikowany 21 listopada 2014 roku. Drugie miejsce w tej kategorii zajął artykuł Macieja Kiełbusa „Sejm uchwalił nowelizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach” z dnia 13 października 2014 roku. Na trzecim miejscu uplasował się artykuł Marty Bokiej i Macieja Kiełbusa „Jakie są kompetencje przewodniczącego rady gminy?” z dnia 16 lipca 2014 roku.

W 2014 roku znacząco poszerzyło się grono Partnerów naszego Portalu. Obecnie Partnerami Portalu są:

1.     Związek Miast Polskich,

2.     Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych,

3.     Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski,

4.     Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego,

5.     Związek Gmin Pomorskich,

6.     Związek Gmin Lubelszczyzny,

7.     Stowarzyszenie Związek Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego,

8.     Pismo Samorządu Terytorialnego „WSPÓLNOTA”.

Mamy nadzieję, iż w 2015 roku nasz Portal będzie się cieszył równie dużym zainteresowaniem Czytelników, z myślą o których przygotowujemy nasze artykuły. Naszym celem jest utrzymanie dotychczasowej częstotliwości publikowania artykułów, które mamy nadzieję trafią do jak najszerszej rzeszy odbiorców.

Mamy nadzieję, iż w 2015 roku nasz Portal sprosta Państwa oczekiwaniom stając się cenny źródłem informacji o prawie samorządowym.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj
DZIAŁY:
Inne

Autor artykułu

Prof. UAM dr hab. Krystian Ziemski

radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, profesor nadzwyczajny na WPiA UAM, Senior Partner, ekspert w zakresie prawa administracyjnego, prawa samorządu terytorialnego oraz energetycznego

Więcej z Praktyki §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj