Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

29.04.2014

Rowerzyści na wałach przeciwpowodziowych już niedługo?

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Nowelizacja Prawa wodnego umożliwiająca rowerzystom i pieszym legalne poruszanie się po wałach przeciwpowodziowych trafiła do podpisu do Prezydenta RP.

W połowie zeszłego roku przedstawialiśmy na łamach naszego Portalu prezydencki projekt nowelizacji ustawy – Prawo wodneułatwiający realizację wybranych inwestycji na obszarach zagrożenia powodziowego takich, jak np. wyznaczanie szlaków rowerowych lub szlaków pieszych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią oraz na wałach przeciwpowodziowych (więcej na temat zaproponowanych przez Prezydenta RP zmian w Prawie wodnym w artykułach: z dnia 12 lipca 2013 r., pt. „Szlaki rowerowe i dla pieszych możliwe również na wałach przeciwpowodziowych?” oraz z dnia 12 sierpnia 2013 r., pt. „Rowerzyści na wałach przeciwpowodziowych? -prezydencki projekt już w Sejmie”).

Dnia 4 kwietnia 2014 r. Sejm podjął ustawę o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw, która urzeczywistnia propozycje przedstawione przez Prezydenta RP. Senat na posiedzeniu w dniu 24 kwietnia 2014 r. przyjął ustawę bez poprawek, w związku z czym trafiła ona do podpisu do Prezydenta RP. Ostatecznie uchwalona przez Sejm nowelizacja Prawa wodnego w nieznacznym stopniu różni się od projektu przedstawionego przez Prezydenta RP. Wprowadzone zmiany nie są związane z głównym przedmiotem nowelizacji, którym jest zezwolenie na prowadzenie szlaków rowerowych i dla pieszych na wałach przeciwpowodziowych.

Należy przypuszczać, iż z uwagi na to, iż propozycja nowelizacji Prawa wodnego w powyższym zakresie pochodzi od Prezydenta, podpisanie ustawy nastąpi w ciągu najbliższych dni.

Ustawa wejdzie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Autorzy artykułu

Maciej Kiełbus

Partner Zarządzający, prawnik w ZIEMSKI&PARTNERS Kancelaria Prawna Kostrzewska, Kołodziejczak i Wspólnicy w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, w szczególności prawa samorządu terytorialnego oraz prawa odpadowego

Mateusz Karciarz

prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, doktorant na WPiA UAM, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego

Więcej z Przepisów §

Wydarzenia PDS

 • Brak nadchodzących wydarzeń
Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj