Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

31.10.2013

Minister Finansów nie zmienia poglądu, co do zaokrąglania opłaty śmieciowej

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Ministerstwo Finansów ponownie wypowiedziało się na temat zaokrąglania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Artykuł dostępny jest dla zarejestrowanych użytkowników

Ministerstwo Finansów ponownie wypowiedziało się na temat zaokrąglania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W odpowiedzi na pytanie Krajowej Rady Izb Obrachunkowych, Maciej Grafowski - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów wskazał, że opłata ta podlega zaokrąglaniu na podstawie art. 63§2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa [dalej o.p.].

Tym samym, resort potwierdził swoje stanowisko odnośnie zaokrąglania opłaty śmieciowej, wyrażone w piśmie z lipca br. (pisaliśmy o tym w artykule, pt.: „Głos Ministerstwa Finansów w dyskusji dot. zaokrąglania opłaty śmieciowej”.

Zgodnie z art. 63§2 o.p., zaokrąglania podstaw opodatkowania i kwot podatków nie stosuje się do opłat, o których mowa w przepisach o podatkach i opłatach lokalnych. Zdaniem Ministerstwa, reguła ta znajduje zastosowanie jedynie do opłat, o których mowa w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. Zważywszy na to, że opłata za gospodarowanie odpadami uregulowana została w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, nie należy w stosunku do niej stosować wyłączenia od zasady zaokrąglania – wyjaśnia Ministerstwo.

Odnosząc się do argumentacji Ministerstwa, podkreślić należy, że to charakter opłaty przesądza o tym, czy ustanawiające ją przepisy są przepisami o opłatach lokalnych. Ze względu na to, że opłata śmieciowa spełnia kryteria „lokalności”, (do których należy określanie jej wysokości przez radę gminy) uzasadnione jest przyjęcie, że regulujące ją przepisy są przepisami o podatkach i opłatach lokalnych w rozumieniu art. 63§2 o.p. W konsekwencji opłata śmieciowa nie powinna podlegać zaokrąglaniu (pogląd ten szerzej opisany jest w artykule, pt.: „Opłata za śmieci bez zaokrąglania”.

Warto przypomnieć, że z kolei według Ministerstwa Środowiska, opłata za gospodarowanie odpadami nie podlega zaokrąglaniu (więcej w artykule, pt. „Jednak nie zaokrąglamy?”).

Jeśli interesuje Cię ta tematyka i potrzebujesz wsparcia merytorycznego, czytaj dalej

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Autor artykułu

Piotr Koźmiński

radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, jego zainteresowania obejmują obszar finansów publicznych oraz podatków i opłat lokalnych.

Więcej z Praktyki §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj