Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

29.08.2013

Czy będzie kolejna nowelizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych?

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Marcowa nowelizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych wprowadziła więcej szkody niż pożytku.

Dnia 26 maja 2013 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Zmiany, jakie ona wprowadziła zostały przedstawione w jednym z naszych czerwcowych artykułów: „Zmiana ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych”.

Skutki wprowadzonych zmian okazały się całkowicie inne od zamierzonych przez ustawodawcę. Przypomnijmy, że w stanie prawnym sprzed wejścia w życie ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych zgoda ministra właściwego do spraw rozwoju wsi w przypadku przeznaczenia na cele nierolnicze gruntów rolnych klas I-III wymagana była tylko w przypadku, gdy zwarty obszar gruntów przekraczał 0,5 ha.

W obecnym stanie prawnym, w związku z bardzo rygorystyczną zmianą przepisów, powstały problemy zarówno z procedurą uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, dla obszarów, które stanowią użytki rolne klas I-III, jak również procedurą wydawania decyzji o warunkach zabudowy na takich obszarach, gdzie nie obowiązuje plan miejscowy.

W związku z niekorzystnymi skutkami, jakie stworzyła wspomniana nowelizacja, dnia 20 sierpnia 2013 r. trafił do Sejmu poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Ma on znieść ograniczenia o charakterze administracyjnym w postaci każdorazowej konieczności uzyskania zgody ministra właściwego do spraw rozwoju wsi na zmianę przeznaczenia gruntów stanowiących użytki rolne klas I-III na cele nierolnicze i nieleśne, bez względu na wielkość obszaru gruntów, wobec których planowana jest ta zmiana.

Do czasu, kiedy brzmienie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych nie zostanie przywrócone do stanu sprzed 26 maja 2013 r., nie ma możliwości wydania warunków zabudowy dla użytków rolnych klas I-III. Jedynym sposobem na odrolnienie tych terenów jest przekształcenie ich na cele nierolnicze w drodze zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, oczywiście po uprzedniej zgodzie ministra właściwego do spraw rozwoju wsi.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj
DZIAŁY:
Nieruchomości

Autorzy artykułu

Agata Legat

radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, Partner, specjalizuje się w prawie administracyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa budowlanego oraz planowania przestrzennego.

Mateusz Karciarz

prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, doktorant na WPiA UAM, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego

Więcej z Przepisów §

Wydarzenia PDS

 • Brak nadchodzących wydarzeń
Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj