Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

27.08.2013

Jednak nie zaokrąglamy? Głos Ministerstwa Środowiska w dyskusji dot. zaokrąglania opłaty śmieciowej

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

W połowie lipca wskazywaliśmy, że – naszym zdaniem – opłata za gospodarowanie odpadami nie podlega zaokrąglaniu: „Opłata za śmieci bez zaokrąglania”.

Artykuł dostępny jest dla zarejestrowanych użytkowników

W połowie lipca wskazywaliśmy, że – naszym zdaniem – opłata za gospodarowanie odpadami nie podlega zaokrąglaniu: „Opłata za śmieci bez zaokrąglania”.

Miesiąc później krytycznie odnieśliśmy się do nieoficjalnego stanowiska Ministerstwa Finansów, zgodnie z którym zabieg zaokrąglania należy stosować również do opłaty za gospodarowanie odpadami: „Głos Ministerstwa Finansów w dyskusji dot. zaokrąglania opłaty śmieciowej”.

Dziś przedstawiamy interpretację Ministerstwa Środowiska dotyczącą tej kwestii.

W odpowiedzi na pytanie, czy – zgodnie z art. 63 ustawy Ordynacja podatkowa – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi podlega zaokrąglaniu do pełnych złotych, Departament Gospodarki Odpadami Ministerstwa Środowiska wskazuje, że zgodnie z § 2 powyższego przepisu zaokrąglania podstaw opodatkowania i kwot podatków nie stosuje się do opłat, o których mowa w przepisach o podatkach i opłatach lokalnych. Jak słusznie zauważa Ministerstwo, Ordynacja podatkowa odwołuje się nie do ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, a do przepisów o podatkach i opłatach lokalnych, za które uznać należy również ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wprowadzającą opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W związku z powyższym, a także okolicznością, że odpłatność ta jest opłatą w rozumieniu przepisów Ordynacji podatkowej, opłata za gospodarowanie odpadami nie podlega zaokrąglaniu.

Poniżej odnośnik do strony Ministerstwa Środowiska, na której opublikowano omówioną wyżej interpretację:

Czy opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi podlega zaokrąglaniu do pełnych złotych?

Jeśli interesuje Cię ta tematyka i potrzebujesz wsparcia merytorycznego, czytaj dalej

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Autor artykułu

Piotr Koźmiński

radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, jego zainteresowania obejmują obszar finansów publicznych oraz podatków i opłat lokalnych.

Więcej z Praktyki §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj