Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

12.08.2013

Rowerzyści na wałach przeciwpowodziowych? – prezydencki projekt już w Sejmie

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share
"

Samorządowe prawa pracy chroni nie tylko pracownika, ale i pracodawcę.

"

Dowiedz się więcej:

Samorządowe prawo pracy

Projekt nowelizacji Prawa wodnego ułatwiający realizację wybranych inwestycji na obszarach zagrożenia powodziowego został przekazany do Sejmu.

W artykule z dnia 12 lipca 2013 r. pt. „Szlaki rowerowe i dla pieszych możliwe również na wałach przeciwpowodziowych?” omówiony został prezydencki projekt nowelizacji Prawa wodnego ułatwiający realizację wybranych inwestycji na obszarach zagrożenia powodziowego, m.in. tworzenia dróg dla rowerów lub pieszych oraz wyznaczania szlaków rowerowych lub szlaków pieszych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią oraz na wałach przeciwpowodziowych.

Dnia 7 sierpnia 2013 r. Prezydent Bronisław Komorowski, podczas wizyty w Grudziądzu, podpisał dokument o przekazaniu do Sejmu ww. projektu ustawy. W czasie tego spotkania została również podpisana przez marszałków ośmiu województw (kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, małopolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, pomorskiego, śląskiego i świętokrzyskiego) deklaracja popierająca ten projekt.

Po trafieniu projektu do Sejmu zostanie on skierowany na ścieżkę procedury legislacyjnej. Na dzień dzisiejszy nie sposób przewidzieć, kiedy proponowane zmiany zostaną ostatecznie uchwalone przez Sejm.

Projekt ustawy znajduje się TUTAJ, a więcej informacji na temat wizyty Prezydenta RP, związanej z podpisaniem dokumentu o przekazaniu projektu do Sejmu znajduje się na stronach internetowych Prezydenta TUTAJ.

"

Samorządowe prawa pracy chroni nie tylko pracownika, ale i pracodawcę.

"

Dowiedz się więcej:

Samorządowe prawo pracy
DZIAŁY:
Nieruchomości

Autorzy artykułu

Maciej Kiełbus

Partner, prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, w szczególności prawa samorządowego

Mateusz Karciarz

prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, doktorant na WPiA UAM, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego

Więcej z Przepisów §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń
"

Samorządowe prawa pracy chroni nie tylko pracownika, ale i pracodawcę.

"

Dowiedz się więcej:

Samorządowe prawo pracy