Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

13.06.2013

Jednostki budżetowe nie będą już podatnikami VAT? I FPS 1/13

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Wystarczyło kilka spraw, aby ugruntowana dotychczas praktyka stanęła pod znakiem zapytania.

Rzecz dotyczy kwestii czy jednostki budżetowe gminy są odrębnymi od gminy podatnikami VAT, czy też podmioty te powinny być zarejestrowane łącznie jako jeden podatnik VAT? Odpowiedzi na te pytanie udzieli niebawem Naczelny Sąd Administracyjny [dalej: NSA].

Jedno pytanie, dwa sądy i dwa zupełnie różne rozstrzygnięcia

W ocenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego [dalej: WSA] we Wrocławiu (sprawa o sygn. I SA/Wr 1147/11) jednostka budżetowa gminy, wykonująca zadania własne samorządu, jest niewątpliwie odrębnym i samodzielnym podatnikiem VAT. Zgoła odmienne stanowisko wyraził WSA w Poznaniu (sprawa o sygn. I SA/Po 791/11). Sąd ten bowiem stwierdził, że z uwagi na brak samodzielności w prowadzeniu działalności gospodarczej, jednostki budżetowe nie mogą stanowić odrębnych od gminy podatników VAT. Takie stanowisko zakłada, że gmina i jej jednostki budżetowe powinny być zarejestrowane pod jednym NIP oraz składać jedną (wspólną) deklarację rozliczeniową.

Obie sprawy trafiły do najwyższej instancji (sprawa o sygn. I FSK 311/12). NSA zdecydował, że z uwagi na istotne wątpliwości prawne oraz wagę przyszłego wyroku, zagadnienie zostanie rozstrzygnięte w poszerzonym składzie siedmiu sędziów.

Jednocześnie wskazano, że dla przedstawionego zagadnienia decydujący będzie aspekt dotyczący „samodzielności” funkcjonowania jednostek budżetowych, a w szczególności możliwości uznania, że jednostki budżetowe samodzielnie prowadzą działalność gospodarczą. Wymagać to będzie odniesienia się do takich kwestii jak ponoszenie ryzyka gospodarczego oraz odpowiedzialności wobec osób trzecich, a także wewnętrznej struktury organizacyjnej i majątkowej jednostek budżetowych.

 

Orzeczenie zostanie prawdopodobnie wydane pod koniec czerwca bieżącego roku.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj
DZIAŁY:
Podatki

Autor artykułu

Michał Kostrzewa

Partner, radca prawny w Kancelarii Prawnej Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie optymalnych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług, a także w funduszach unijnych.

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj