Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

16.05.2013

Samorządy muszą informować o ciasteczkach

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

W Polsce zaczyna obowiązywać nowe Prawo telekomunikacyjne. Na administratorów stron samorządowych nałożone zostały nowe obowiązki wobec internautów.

Od dnia 22 marca 2013 roku, w związku z nowelizacją przepisu art. 173 ustawy Prawo telekomunikacyjne [dalej: ustawa p.t.], wszystkie strony internetowe, w tym strony prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego, które są prezentowane użytkownikom w Polsce powinny spełniać określone wymogi. W przypadku, gdy strona wykorzystuje technologie cookies (potocznie nazywane ciasteczkami) na administratora nałożono obowiązek poinformowania na stronie o celu przetwarzania danych oraz uzyskania zgody użytkownika.

Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia z którego korzysta. „Ciasteczka” służą m.in. do tego by przeglądarka „pamiętała” ustawienia użytkownika, a strona internetowa odwiedzana kilkakrotnie nie wyświetlała tych samych reklam.

Zmienione przepisy dostosowują polskie regulacje do wymogów Unii Europejskiej w zakresie prywatności w Internecie. Dzięki tym zmianom użytkownik ma możliwość określenia warunków przechowywania i dostępu do plików cookies. Poziom ochrony przed cookies można ustawić w swojej przeglądarce internetowej – aż do całkowitego blokowania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych.

Na administratorów stron internetowych, w tym jednostki samorządu terytorialnego, które stosują na swoich stronach cookies, a nie dostosują się do wymogu stawianego przez znowelizowany przepis mogą być nałożone kary. Organem odpowiedzialnym za kontrolę stosowania art. 173 prawa telekomunikacyjnego i nakładanie kar jest prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej [dalej: UKE]. Wielkość i zasady nakładania kar określają przepisy art. 209 i 210 ustawy. Zgodnie z art. 209 ust. 1 pkt 25 ten, kto „nie wypełnia obowiązków uzyskania zgody abonenta lub użytkownika końcowego, o których mowa w art. 161, art. 166, art. 169 i art. 172-174 podlega karze pieniężnej.” Natomiast art. 210 w ustępie 1 wskazuje, że „kara wymierzana jest w drodze decyzji, w wysokości 3% przychodu ukaranego podmiotu osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym. Decyzji o nałożeniu kary pieniężnej nie nadaje się rygoru natychmiastowej wykonalności.” W dalszej części artykułu wskazano, iż prezes UKE wymierzając karę „uwzględnia zakres naruszenia, dotychczasową działalność podmiotu oraz jego możliwości finansowe.”

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj
DZIAŁY:
Inne

Autor artykułu

Marta Bokiej

aplikant radcowski, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego ze szczególnym uwzględnieniem prawa nieruchomości i inwestycji budowlanych

Więcej z Przepisów §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj