Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

2. Ogólnopolska konferencja Odpady w gminie 2023, EKORUMTERMIN: 20.06.2023, godz. 00:00

MIEJSCE: Hotel Novotel Wrocław Centrum**** , Wrocław

ORGANIZATOR:To już druga odsłona tej konferencji – po Gdyni zapraszamy Państwa do Wrocławia. W tym roku chcemy się skupić wokół tematyki osiągnięcia wymaganych prawem poziomów recyklingu, poprzez dobre funkcjonowanie PSZOK-ów oraz efektywną selektywną zbiórkę i pracę sortowni odpadów. Wśród poruszanych zagadnień nie zabraknie również ustalania wysokości opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów czy finansowania systemów gospodarki odpadami w gminach. A to tylko niektóre tematy, jakie zostaną poruszone podczas tej dwudniowej konferencji. Uzupełnieniem tego wydarzenia będzie wizytacja zmodernizowanego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Olszowa wraz z PSZOK Olszowa. Konferencja dla osób przyjeżdzających 19 czerwca rozpocznie się wieczornym spotkaniem powitalnym. Kolejnego dnia, 20 czerwca, od rana czekają na uczestników ciekawe wykłady oraz dyskusje, których zwieńczeniem będzie uroczysta, bankietowa kolacja w hotelu, w stylu lat 70. Natomiast 21 czerwca będzie obfitował nie tylko w niezwykle ważne treści merytoryczne, ale także wyjazd techniczny: zaprosimy Państwa do zwiedzenia Zakładu w Olszowej. Nie zabraknie też czasu na spacer z przewodnikiem po Wrocławiu, miasta z wielowiekową historią, mającą wpływ na mnogość występujących tu zabytków. Chcesz się już zapisać, napisz do nas: ekorum@ekorum.pl Serdecznie zapraszamy!

Maciej Kiełbus

Gorąco polecamy
Zarejestruj się już dziś:

REJESTRACJA

FORMULARZ KONTAKTOWY

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj