Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

12. Ogólnopolska konferencja BIOODPADY 2023W imieniu organizatorów zapraszamy na 12. Konferencję z cyklu BIOODPADY. 

Program konferencji jak co roku skupiał się będzie wyłącznie wokół tematyki związanej z bioodpadami – kompostowaniem oraz fermentacją. Dnia 23 października odbędzie się wieczorek zapoznawany, aby następnego od rana dnia 24 października rozpocząć intensywnie obrady i zakończyć „upiorną” kolacją;) W dniu 25 października po serii referatów udamy się na wizytację instalacji fermentacji Spółki MASTER Tychy, która w roku 2020 zakończyła rozbudowę instalacji fermentacji o moduł przygotowania odpadów biodegradowalnych zbieranych selektywnie w ramach istniejącej fermentacji beztlenowej zlokalizowanej na terenie Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Tychach eksploatowanego przez MASTER – Odpady i Energia Sp. z o.o.

Efekt główny inwestycji:
– dostosowanie technologii do przepisów prawa skutkujących wzrostem wolumenu selektywnie zebranych bioodpadów;
Efekty dodane inwestycji:
– umożliwienie dozowania do procesu fermentacji odpadów biodegradowalnych – w formie odpadów w opakowaniach z automatyzacją procesu i zapewnieniem elastyczności działania instalacji (w zależności od przyjętej ilości zmian roboczych instalacja może przetworzyć 1 500 ton, 4 000 ton, a nawet ok. 10 000 ton rocznie odpadów biodegradowalnych selektywnie zbieranych);
– zwiększenie ilości wytwarzanego biogazu skutkujące dodatkowymi przychodami ze sprzedaży energii;
– powiązanie ze zwiększoną zbiórką odpadów u źródła.

Serdecznie zapraszamy do Wisły oraz Tychów!

DATA ROZPOCZĘCIA: 24.10.2023, godz. 00:00

DATA ZAKOŃCZENIA: 25.10.2023, godz. 00:00

MIEJSCE: Hotel Crystal Mountain , Wisła

Maciej Kiełbus

Gorąco polecamy
Zarejestruj się już dziś:

REJESTRACJA

FORMULARZ KONTAKTOWY

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj