Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

Wyszukiwanie zaawansowane

dział

 • Wszystkie
 • Gospodarka komunalna
 • Podatki
 • Finanse publiczne
 • Zamówienia publiczne
 • Prawo cywilne
 • Nieruchomości
 • Procedury administracyjne
 • Ustrój
 • Inne

kategoria

 • Wszystkie
 • Przepisy
 • Wokanda
 • Praktyka

Czas:

od

do

autor

 • Wszyscy
 • Dudziak Katarzyna
 • Gad Anna
 • Goślicki Dominik
 • Gruszecki Krzysztof
 • Gryciuk Grzegorz
 • Grzelak Kinga
 • Grzybowski Paweł
 • Gwóźdź Wojciech
 • Karciarz Mateusz
 • Kaźmierczak Paweł
 • Kiełbus Maciej
 • Klimek Marta
 • Kostrzewa Michał
 • Kostrzewska Joanna
 • Koźmiński Piotr
 • Kołodziejczak Piotr
 • Kudra Anna
 • Legat Agata
 • Lewandowska Katarzyna
 • Marcinczak Mateusz
 • Misiun Aleksandra
 • Nowak Katarzyna
 • Prętnicki Michał
 • Skrzypczyńska Ewa
 • Szczepanowska Agata
 • Szefler Urszula
 • Warzańska Marta
 • Wielańczyk-Grzelak Edyta
 • Wikarjak Magdalena
 • Wolańska Marta
 • Wruk Maciej
 • Ziemski Krystian
 • Łukaszyk Maciej

Szukaj
Wyczyść formularz
Zmień kryteria wyszukiwania
§

Zgłoszenie wycinki - organ będzie mógł zgłosić sprzeciw

Wycinka na terenach prywatnych będzie wymagała zgł...

Autor: Karolina Wierzba

Data publikacji: 17.05.2017

Kategoria: Przepisy

Zgłoszenie wycinki - organ będzie mógł zgłosić sprzeciw
§

Lokalna obywatelska inicjatywa uchwałodawcza w samorządowych ustawach ustrojowych?

Do Sejmu trafił projekt nowelizacji samorządowych ...

Autor: Mateusz Karciarz

Data publikacji: 16.05.2017

Kategoria: Przepisy

Lokalna obywatelska inicjatywa uchwałodawcza w samorządowych ustawach ustrojowych?
§

Związek międzygminny składa sprawozdanie fiskusowi

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach uznał, ...

Autor: Dominik Goślicki

Data publikacji: 15.05.2017

Kategoria: Wokanda

Związek międzygminny składa sprawozdanie fiskusowi
§

Wadliwe działanie systemu komputerowego nie usprawiedliwia bezczynności w udostępnieniu informacji publicznej

W opinii sądu administracyjnego, wadliwe działanie...

Autorzy: Joanna Kostrzewska
Magdalena Homska

Data publikacji: 12.05.2017

Kategoria: Wokanda

Wadliwe działanie systemu komputerowego nie usprawiedliwia bezczynności w udostępnieniu informacji publicznej
§

Zrzeczenie się odwołania po nowelizacji KPA

Strony postępowania administracyjnego będą mogłyby...

Autor: Maciej Kiełbus

Data publikacji: 11.05.2017

Kategoria: Przepisy

Zrzeczenie się odwołania po nowelizacji KPA
§

Prawidłowe ustalanie rocznej ryczałtowej opłaty za odpady komunalne od domów letniskowych

W jednym z wyroków, WSA w Olsztynie wskazał, w jak...

Autorzy: Mateusz Karciarz
Beniamin Rozczyński

Data publikacji: 10.05.2017

Kategoria: Wokanda

Prawidłowe ustalanie rocznej ryczałtowej opłaty za odpady komunalne od domów letniskowych
§

Stadion piłkarski jest budowlą

Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził, że budow...

Autorzy: Dominik Goślicki
Katarzyna Lewandowska

Data publikacji: 09.05.2017

Kategoria: Wokanda

Stadion piłkarski jest budowlą
§

Czy rada gminy może podjąć uchwałę w sprawie sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce

Zdaniem Wojewody Lubuskiego rada gminy nie może po...

Autor: Maciej Kiełbus

Data publikacji: 08.05.2017

Kategoria: Praktyka

Czy rada gminy może podjąć uchwałę w sprawie sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce
§

Prawidłowe ustalanie zasad funkcjonowania cmentarzy komunalnych

Wydane w ostatnim czasie rozstrzygnięcia nadzorcze...

Autorzy: Mateusz Karciarz
Kinga Grzelak

Data publikacji: 05.05.2017

Kategoria: Praktyka

Prawidłowe ustalanie zasad funkcjonowania cmentarzy komunalnych
§

Czynny udział strony w postępowaniu - nowe obowiązki organu w świetle nowelizacji KPA

Informowanie strony o możliwości zapoznania się z ...

Autor: Joanna Kostrzewska

Data publikacji: 04.05.2017

Kategoria: Przepisy

Czynny udział strony w postępowaniu - nowe obowiązki organu w świetle nowelizacji KPA
§

Zakaz łączenia mandatu radnego z wykonywaniem funkcji ławnika

Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził, że niedo...

Autorzy: Maciej Kiełbus
Magdalena Homska

Data publikacji: 02.05.2017

Kategoria: Wokanda

Zakaz łączenia mandatu radnego z wykonywaniem funkcji ławnika
§

Zadania z zakresu administracji architektoniczno - budowlanej: zadania zlecone czy własne?

Pierwszym krokiem do oszacowania przez jednostkę s...

Autor: Aleksandra Misiun

Data publikacji: 28.04.2017

Kategoria: Praktyka

Zadania z zakresu administracji architektoniczno - budowlanej: zadania zlecone czy własne?
§

Nowe Prawo wodne już w Sejmie

Dnia 26 kwietnia 2017 r. do Sejmu trafił rządowy p...

Autor: Mateusz Karciarz

Data publikacji: 27.04.2017

Kategoria: Przepisy

Nowe Prawo wodne już w Sejmie
§

Do postępowania administracyjnego wkracza mediacja

1 czerwca 2017 r. wejdzie w życie największa od la...

Autor: Agata Legat

Data publikacji: 27.04.2017

Kategoria: Przepisy

Do postępowania administracyjnego wkracza mediacja
§

Zgromadzenie publiczne w formie przejazdu rowerowego

Zdaniem Sądu Okręgowego w Krakowie, zgromadzenie p...

Autor: Mateusz Karciarz

Data publikacji: 26.04.2017

Kategoria: Wokanda

Zgromadzenie publiczne w formie przejazdu rowerowego

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj