Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

Wyszukiwanie zaawansowane

dział

 • Wszystkie
 • Gospodarka komunalna
 • Podatki
 • Finanse publiczne
 • Zamówienia publiczne
 • Prawo cywilne
 • Nieruchomości
 • Procedury administracyjne
 • Ustrój
 • Inne

kategoria

 • Wszystkie
 • Przepisy
 • Wokanda
 • Praktyka

Czas:

od

do

autor

 • Wszyscy
 • Dudziak Katarzyna
 • Gad Anna
 • Goślicki Dominik
 • Gruszecki Krzysztof
 • Gryciuk Grzegorz
 • Grzelak Kinga
 • Grzybowski Paweł
 • Gwóźdź Wojciech
 • Karciarz Mateusz
 • Kaźmierczak Paweł
 • Kiełbus Maciej
 • Klimek Marta
 • Kostrzewa Michał
 • Kostrzewska Joanna
 • Koźmiński Piotr
 • Kołodziejczak Piotr
 • Kudra Anna
 • Legat Agata
 • Lewandowska Katarzyna
 • Marcinczak Mateusz
 • Misiun Aleksandra
 • Narkiewicz Maria
 • Nowak Katarzyna
 • Prętnicki Michał
 • Skrzypczyńska Ewa
 • Szczepanowska Agata
 • Szefler Urszula
 • Warzańska Marta
 • Wielańczyk-Grzelak Edyta
 • Wikarjak Magdalena
 • Wolańska Marta
 • Wruk Maciej
 • Ziemski Krystian
 • Łukaszyk Maciej

Szukaj
Wyczyść formularz
Zmień kryteria wyszukiwania
§

Uchwała w sprawie organizacji wspólnej obsługi (CUW) nie jest aktem prawa miejscowego

Zdaniem WSA w Olsztynie, uchwała w sprawie wspólne...

Autor: Mateusz Karciarz

Data publikacji: 14.07.2017

Kategoria: Wokanda

Uchwała w sprawie organizacji wspólnej obsługi (CUW) nie jest aktem prawa miejscowego
§

Nowelizacja KPA a opłata za poświadczanie dokumentów

Z dniem 1 czerwca 2017 r. do Kodeksu postępowania ...

Autor: Mateusz Karciarz

Data publikacji: 13.07.2017

Kategoria: Przepisy

Nowelizacja KPA a opłata za poświadczanie dokumentów
§

Poświadczenie dokumentów a konkurs na dyrektora szkoły

Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził, że bardz...

Autorzy: Maciej Kiełbus
Magdalena Homska

Data publikacji: 12.07.2017

Kategoria: Wokanda

Poświadczenie dokumentów a konkurs na dyrektora szkoły
§

Czy likwidacja gimnazjum oznacza utratę dotacji UE?

Reforma oświaty nadal budzi liczne obawy, w tym ta...

Autor: Katarzyna Dudziak

Data publikacji: 11.07.2017

Kategoria: Praktyka

Czy likwidacja gimnazjum oznacza utratę dotacji UE?
§

Prawidłowe określenie form przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami

Zdaniem Wojewody Lubelskiego, niepełne określenie ...

Autorzy: Mateusz Karciarz
Magdalena Homska

Data publikacji: 10.07.2017

Kategoria: Wokanda

Prawidłowe określenie form przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami
§

Zwolnienia przedmiotowe w podatkach i opłatach lokalnych

Rady gmin, w zakresie podatków i opłat lokalnych, ...

Autor: Katarzyna Lewandowska

Data publikacji: 07.07.2017

Kategoria: Praktyka

Zwolnienia przedmiotowe w podatkach i opłatach lokalnych
§

Upoważnienie do poświadczania dokumentów w postępowaniu administracyjnym na podstawie przepisów szczególnych

Z dniem 1 czerwca 2017 r. upoważnienie w trybie ar...

Autor: Mateusz Karciarz

Data publikacji: 06.07.2017

Kategoria: Przepisy

Upoważnienie do poświadczania dokumentów w postępowaniu administracyjnym na podstawie przepisów szczególnych
§

Kwota wartości umów koncesji, od której uzależniony jest obowiązek przekazywania ogłoszeń do UPEU

W dniu 31 maja 2017 r. weszło w życie rozporządzen...

Autor: Maciej Wruk

Data publikacji: 05.07.2017

Kategoria: Przepisy

Kwota wartości umów koncesji, od której uzależniony jest obowiązek przekazywania ogłoszeń do UPEU
§

Bezczynność rady gminy a wygaśnięcie mandatu wójta (burmistrza, prezydenta miasta)

Zdaniem WSA w Poznaniu, bezczynność rady gminy w z...

Autor: Mateusz Karciarz

Data publikacji: 04.07.2017

Kategoria: Wokanda

Bezczynność rady gminy a wygaśnięcie mandatu wójta (burmistrza, prezydenta miasta)
§

Nowe wzory ogłoszeń w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji

W dniu 9 czerwca 2017 r. weszło w życie rozporządz...

Autor: Maciej Wruk

Data publikacji: 03.07.2017

Kategoria: Przepisy

Nowe wzory ogłoszeń w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji
§

Solidarna odpowiedzialność w podatku rolnym, leśnym oraz od nieruchomości - urzeczywistnienie praktyki orzeczniczej

Jeżeli jeden lub kilku współwłaścicieli pozostaje ...

Autor: Paweł Grzybowski

Data publikacji: 30.06.2017

Kategoria: Praktyka

Solidarna odpowiedzialność w podatku rolnym, leśnym oraz od nieruchomości - urzeczywistnienie praktyki orzeczniczej
§

Administracyjne postępowanie uproszczone w nowelizacji KPA

Z dniem 1 czerwca 2017 r. do przepisów Kodeksu pos...

Autor: Mateusz Karciarz

Data publikacji: 29.06.2017

Kategoria: Przepisy

Administracyjne postępowanie uproszczone w nowelizacji KPA
§

Zaskarżenie postanowienia stwierdzającego wygaśnięcie mandatu burmistrza

Zdaniem NSA skarga na postanowienie stwierdzające ...

Autorzy: Mateusz Karciarz
Marta Warzańska

Data publikacji: 28.06.2017

Kategoria: Wokanda

Zaskarżenie postanowienia stwierdzającego wygaśnięcie mandatu burmistrza
§

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność - co nowego?

W Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa w dal...

Autor: Wojciech Gwóźdź

Data publikacji: 27.06.2017

Kategoria: Przepisy

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność - co nowego?
§

Ustalenie średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w drodze uchwały rady gminy

Zdaniem Wojewody Świętokrzyskiego przepis art. 61 ...

Autorzy: Mateusz Karciarz
Beniamin Rozczyński

Data publikacji: 26.06.2017

Kategoria: Wokanda

Ustalenie średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w drodze uchwały rady gminy

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj