Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

Wyszukiwanie zaawansowane

dział

 • Wszystkie
 • Gospodarka komunalna
 • Podatki
 • Finanse publiczne
 • Zamówienia publiczne
 • Prawo cywilne
 • Nieruchomości
 • Procedury administracyjne
 • Ustrój
 • Inne

kategoria

 • Wszystkie
 • Przepisy
 • Wokanda
 • Praktyka

Czas:

od

do

autor

 • Wszyscy
 • Dudziak Katarzyna
 • Gad Anna
 • Goślicki Dominik
 • Gruszecki Krzysztof
 • Gryciuk Grzegorz
 • Grzelak Kinga
 • Grzybowski Paweł
 • Gwóźdź Wojciech
 • Karciarz Mateusz
 • Kaźmierczak Paweł
 • Kiełbus Maciej
 • Klimek Marta
 • Kostrzewa Michał
 • Kostrzewska Joanna
 • Koźmiński Piotr
 • Kołodziejczak Piotr
 • Kudra Anna
 • Legat Agata
 • Lewandowska Katarzyna
 • Marcinczak Mateusz
 • Misiun Aleksandra
 • Nowak Katarzyna
 • Prętnicki Michał
 • Skrzypczyńska Ewa
 • Szczepanowska Agata
 • Szefler Urszula
 • Warzańska Marta
 • Wielańczyk-Grzelak Edyta
 • Wikarjak Magdalena
 • Wolańska Marta
 • Wruk Maciej
 • Ziemski Krystian
 • Łukaszyk Maciej

Szukaj
Wyczyść formularz
Zmień kryteria wyszukiwania
§

Informacje o spotkaniach odbytych przez Premiera podlegają udostępnieniu

W opinii Naczelnego Sądu Administracyjnego, żądani...

Autorzy: Joanna Kostrzewska
Magdalena Homska

Data publikacji: 07.06.2017

Kategoria: Wokanda

Informacje o spotkaniach odbytych przez Premiera podlegają udostępnieniu
§

Problemy organów stanowiących JST z podejmowaniem uchwał w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami

Analiza ostatnich rozstrzygnięć nadzorczych wskazu...

Autorzy: Mateusz Karciarz
Magdalena Homska

Data publikacji: 06.06.2017

Kategoria: Wokanda

Problemy organów stanowiących JST z podejmowaniem uchwał w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami
§

Powierzenie przez JST realizacji zadań własnych spółce komunalnej - wnioski z kontroli UZP

Prezes UZP objął kontrolą udzielanie zamówień prze...

Autor: Michał Prętnicki

Data publikacji: 05.06.2017

Kategoria: Praktyka

Powierzenie przez JST realizacji zadań własnych spółce komunalnej - wnioski z kontroli UZP
§

Deszczówka w nowym prawie wodnym

Stan niepewności i informacyjnego chaosu wokół pro...

Autor: Aleksandra Misiun

Data publikacji: 02.06.2017

Kategoria: Praktyka

Deszczówka w nowym prawie wodnym
§

Sprzeciw od decyzji kasatoryjnej w nowelizacji KPA

Z dniem wejścia w życie nowelizacji KPA, „sprzeciw...

Autor: Joanna Kostrzewska

Data publikacji: 01.06.2017

Kategoria: Przepisy

Sprzeciw od decyzji kasatoryjnej w nowelizacji KPA
§

Przyjęcie nieruchomości gruntowej w drodze darowizny nie jest kompetencją rady gminy

Zdaniem Wojewody Lubelskiego nieodpłatne nabycie n...

Autorzy: Mateusz Karciarz
Mateusz Marcinczak

Data publikacji: 31.05.2017

Kategoria: Wokanda

Przyjęcie nieruchomości gruntowej w drodze darowizny nie jest kompetencją rady gminy
§

Rozszerzenie możliwości umorzenia postępowania przez organ administracji publicznej

Posłowie Platformy Obywatelskiej skierowali do Sej...

Autorzy: Maciej Kiełbus
Magdalena Homska

Data publikacji: 30.05.2017

Kategoria: Przepisy

Rozszerzenie możliwości umorzenia postępowania przez organ administracji publicznej
§

Droga cywilna w sprawach działek zajętych przez gminę pod drogę

Za korzystanie przez gminę bez tytułu prawnego z d...

Autor: Ewa Skrzypczyńska

Data publikacji: 29.05.2017

Kategoria: Wokanda

Droga cywilna w sprawach działek zajętych przez gminę pod drogę
§

Nie każda sprawa może być przedmiotem referendum lokalnego

Zdaniem Wojewody Mazowieckiego, referendum lokalne...

Autorzy: Mateusz Karciarz
Marta Warzańska

Data publikacji: 26.05.2017

Kategoria: Wokanda

Nie każda sprawa może być przedmiotem referendum lokalnego
§

Rozporządzenia dotyczące mediacji w sprawach administracyjnych

Na stronach Rządowego Centrum legislacji opublikow...

Autor: Maciej Kiełbus

Data publikacji: 25.05.2017

Kategoria: Przepisy

Rozporządzenia dotyczące mediacji w sprawach administracyjnych
§

Rada Gminy nie może wskazać, które orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego mają charakter obowiązujący

Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził, że kwest...

Autorzy: Maciej Kiełbus
Magdalena Homska

Data publikacji: 24.05.2017

Kategoria: Wokanda

Rada Gminy nie może wskazać, które orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego mają charakter obowiązujący
§

Samorządy mogą zakazać organizowania przedstawień cyrkowych z udziałem zwierząt

Naczelny Sąd Administracyjny w wydanych w ostatnim...

Autorzy: Mateusz Karciarz
Kinga Grzelak

Data publikacji: 23.05.2017

Kategoria: Praktyka

Samorządy mogą zakazać organizowania przedstawień cyrkowych z udziałem zwierząt
§

Prowadzenie wspólnych zamówień publicznych w ramach CUW

Zdaniem WSA w Gliwicach, niedopuszczalne jest prow...

Autor: Mateusz Karciarz

Data publikacji: 22.05.2017

Kategoria: Wokanda

Prowadzenie wspólnych zamówień publicznych w ramach CUW
§

Interpretacyjne wątpliwości przedsiębiorców świadczących usługi odbioru odpadów komunalnych

W ocenie Ministerstwa Środowiska warunki określone...

Autorzy: Maciej Kiełbus
Beniamin Rozczyński

Data publikacji: 19.05.2017

Kategoria: Praktyka

Interpretacyjne wątpliwości przedsiębiorców świadczących usługi odbioru odpadów komunalnych
§

Postępowanie wyjaśniające w organie odwoławczym - nowe reguły

Strona będzie mogła żądać przeprowadzenia przez or...

Autor: Joanna Kostrzewska

Data publikacji: 18.05.2017

Kategoria: Przepisy

Postępowanie wyjaśniające w organie odwoławczym - nowe reguły

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj