Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

Wyszukiwanie zaawansowane

dział

 • Wszystkie
 • Gospodarka komunalna
 • Podatki
 • Finanse publiczne
 • Zamówienia publiczne
 • Prawo cywilne
 • Nieruchomości
 • Procedury administracyjne
 • Ustrój
 • Inne

kategoria

 • Wszystkie
 • Przepisy
 • Wokanda
 • Praktyka

Czas:

od

do

autor

 • Wszyscy
 • Dudziak Katarzyna
 • Gad Anna
 • Goślicki Dominik
 • Gruszecki Krzysztof
 • Gryciuk Grzegorz
 • Grzelak Kinga
 • Grzybowski Paweł
 • Gwóźdź Wojciech
 • Karciarz Mateusz
 • Kaźmierczak Paweł
 • Kiełbus Maciej
 • Klimek Marta
 • Kostrzewa Michał
 • Kostrzewska Joanna
 • Koźmiński Piotr
 • Kołodziejczak Piotr
 • Kudra Anna
 • Legat Agata
 • Lewandowska Katarzyna
 • Marcinczak Mateusz
 • Misiun Aleksandra
 • Narkiewicz Maria
 • Nowak Katarzyna
 • Prętnicki Michał
 • Skrzypczyńska Ewa
 • Szczepanowska Agata
 • Szefler Urszula
 • Warzańska Marta
 • Wielańczyk-Grzelak Edyta
 • Wikarjak Magdalena
 • Wolańska Marta
 • Wruk Maciej
 • Ziemski Krystian
 • Łukaszyk Maciej

Szukaj
Wyczyść formularz
Zmień kryteria wyszukiwania
§

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy po nowelizacji KPA

Strona kwestionująca wydane w pierwszej instancji ...

Autor: Maciej Kiełbus

Data publikacji: 03.08.2017

Kategoria: Przepisy

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy po nowelizacji KPA
§

Uchwała nadająca nazwę alei w parku nie jest aktem prawa miejscowego

Zdaniem Wojewody Dolnośląskiego, aleja w parku nie...

Autorzy: Mateusz Karciarz
Marta Warzańska

Data publikacji: 02.08.2017

Kategoria: Wokanda

Uchwała nadająca nazwę alei w parku nie jest aktem prawa miejscowego
§

Zakaz pobierania opłat za parkowanie w soboty coraz bliżej

Dnia 2 czerwca 2017 r. do Sejmu RP trafił senacki ...

Autor: Mateusz Karciarz

Data publikacji: 01.08.2017

Kategoria: Przepisy

Zakaz pobierania opłat za parkowanie w soboty coraz bliżej
§

Odmowa wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym nie zawsze dopuszczalna

Zdaniem Wojewody Mazowieckiego, rada gminy nie ma ...

Autor: Mateusz Karciarz

Data publikacji: 31.07.2017

Kategoria: Wokanda

Odmowa wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym nie zawsze dopuszczalna
§

Dopuszczalność określenia zasad wznoszenia pomników

Zdaniem wojewody Mazowieckiego przedmiotem regulac...

Autorzy: Mateusz Karciarz
Marta Warzańska

Data publikacji: 28.07.2017

Kategoria: Wokanda

Dopuszczalność określenia zasad wznoszenia pomników
§

Zmiana zasad doręczania pism drogą elektroniczną

W wyniku wejścia w życie ustawy nowelizującej KPA,...

Autor: Maciej Kiełbus

Data publikacji: 27.07.2017

Kategoria: Przepisy

Zmiana zasad doręczania pism drogą elektroniczną
§

Wykonywanie mandatu radnego a funkcja zarządcza w spółce korzystającej z mienia publicznego

Zdaniem Wojewody Świętokrzyskiego niemożliwe jest ...

Autorzy: Mateusz Karciarz
Marta Warzańska

Data publikacji: 26.07.2017

Kategoria: Wokanda

Wykonywanie mandatu radnego a funkcja zarządcza w spółce korzystającej z mienia publicznego
§

Nowe obowiązki sprawozdawcze samorządowych organów podatkowych

Minister Finansów i Rozwoju proponuje, aby samorzą...

Autor: Paweł Grzybowski

Data publikacji: 25.07.2017

Kategoria: Przepisy

Nowe obowiązki sprawozdawcze samorządowych organów podatkowych
§

Po co samorządom niezawisłe sądy i Trybunały?

Niezawisłe sądy i Trybunały są gwarantem samodziel...

Autor: Maciej Kiełbus

Data publikacji: 24.07.2017

Kategoria: Praktyka

Po co samorządom niezawisłe sądy i Trybunały?
§

Zmiana nazwy ulicy na taką samą w trybie tzw. ustawy dekomunizacyjnej

Zdaniem Instytutu Pamięci Narodowej oraz Wojewody ...

Autorzy: Mateusz Karciarz
Mateusz Marcinczak

Data publikacji: 24.07.2017

Kategoria: Wokanda

Zmiana nazwy ulicy na taką samą w trybie tzw. ustawy dekomunizacyjnej
§

Spór o możliwość uchwalania regulaminu utrzymania czystości i porządku przez związki międzygminne wreszcie rozstrzygnięty

Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego, dopuszc...

Autorzy: Maciej Kiełbus
Kinga Grzelak

Data publikacji: 21.07.2017

Kategoria: Wokanda

Spór o możliwość uchwalania regulaminu utrzymania czystości i porządku przez związki międzygminne wreszcie rozstrzygnięty
§

Zmiany dotyczące terminów w KPA

Najnowsza nowelizacja Kodeksu postępowania adminis...

Autor: Maciej Kiełbus

Data publikacji: 20.07.2017

Kategoria: Przepisy

Zmiany dotyczące terminów w KPA
§

Obiektywniejszy prewspółczynnik możliwy w jst

Jednostki samorządu terytorialnego mogą zastosować...

Autor: Piotr Koźmiński

Data publikacji: 19.07.2017

Kategoria: Wokanda

Obiektywniejszy prewspółczynnik możliwy w jst
§

Okręg wyborczy a bierne prawo wyborcze w wyborach do organów stanowiących JST

Zgodnie z przepisami Kodeksu wyborczego prawo wybi...

Autor: Mateusz Karciarz

Data publikacji: 18.07.2017

Kategoria: Praktyka

Okręg wyborczy a bierne prawo wyborcze w wyborach do organów stanowiących JST
§

Podatek od nieruchomości u wspólników spółki cywilnej

W uchwale siedmiu sędziów NSA po raz kolejny potwi...

Autor: Katarzyna Lewandowska

Data publikacji: 15.07.2017

Kategoria: Wokanda

Podatek od nieruchomości u wspólników spółki cywilnej

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj