Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

Wyszukiwanie zaawansowane

dział

 • Wszystkie
 • Gospodarka komunalna
 • Podatki
 • Finanse publiczne
 • Zamówienia publiczne
 • Prawo cywilne
 • Nieruchomości
 • Procedury administracyjne
 • Ustrój
 • Inne

kategoria

 • Wszystkie
 • Przepisy
 • Wokanda
 • Praktyka

Czas:

od

do

autor

 • Wszyscy
 • Dudziak Katarzyna
 • Gad Anna
 • Goślicki Dominik
 • Gruszecki Krzysztof
 • Gryciuk Grzegorz
 • Grzelak Kinga
 • Grzybowski Paweł
 • Gwóźdź Wojciech
 • Karciarz Mateusz
 • Kaźmierczak Paweł
 • Kiełbus Maciej
 • Klimek Marta
 • Kostrzewa Michał
 • Kostrzewska Joanna
 • Koźmiński Piotr
 • Kołodziejczak Piotr
 • Kudra Anna
 • Legat Agata
 • Lewandowska Katarzyna
 • Marcinczak Mateusz
 • Misiun Aleksandra
 • Narkiewicz Maria
 • Nowak Katarzyna
 • Prętnicki Michał
 • Skrzypczyńska Ewa
 • Szczepanowska Agata
 • Szefler Urszula
 • Warzańska Marta
 • Wielańczyk-Grzelak Edyta
 • Wikarjak Magdalena
 • Wolańska Marta
 • Wruk Maciej
 • Ziemski Krystian
 • Łukaszyk Maciej

Szukaj
Wyczyść formularz
Zmień kryteria wyszukiwania
§

Dopuszczalność dekategoryzacji drogi publicznej na drogę wewnętrzną

Zdaniem WSA w Gliwicach, pozbawienie drogi dotychc...

Autorzy: Mateusz Karciarz
Agata Szczepanowska

Data publikacji: 25.08.2017

Kategoria: Wokanda

Dopuszczalność dekategoryzacji drogi publicznej na drogę wewnętrzną
§

Wysokość wpisu od sprzeciwu od decyzji kasatoryjnej - projekt rozporządzenia

W Rządowym Centrum Legislacji trwają obecnie prace...

Autor: Mateusz Karciarz

Data publikacji: 24.08.2017

Kategoria: Przepisy

Wysokość wpisu od sprzeciwu od decyzji kasatoryjnej - projekt rozporządzenia
§

Bezwzględność zakazu prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy

Zdaniem NSA, każde naruszenie przez radnego zakazu...

Autorzy: Maciej Kiełbus
Agata Szczepanowska

Data publikacji: 23.08.2017

Kategoria: Wokanda

Bezwzględność zakazu prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy
§

Rządowa wizja rozwoju PPP Rada Ministrów przyjęła „Politykę Rządu w zakresie rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego”

W dniu 26 lipca 2017 r. Rada Ministrów przyjęła do...

Autor: Michał Prętnicki

Data publikacji: 22.08.2017

Kategoria: Przepisy

Rządowa wizja rozwoju PPP Rada Ministrów przyjęła „Politykę Rządu w zakresie rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego”
§

Pomoc pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego

Gminy, związki międzygminne oraz stowarzyszenia je...

Autor: Maciej Kiełbus

Data publikacji: 21.08.2017

Kategoria: Praktyka

Pomoc pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego
§

Problemy z tzw. kaskadowym przekazywaniem dróg publicznych - cz. II

Nowe przepisy ustawy o drogach publicznych dotyczą...

Autor: Mateusz Karciarz

Data publikacji: 18.08.2017

Kategoria: Praktyka

Problemy z tzw. kaskadowym przekazywaniem dróg publicznych - cz. II
§

Zakres obowiązku uiszczenia opłaty skarbowej od postanowień zaświadczających o milczącym załatwieniu sprawy

Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego...

Autor: Prof. UAM dr hab. Krystian Ziemski

Data publikacji: 17.08.2017

Kategoria: Przepisy

Zakres obowiązku uiszczenia opłaty skarbowej od postanowień zaświadczających o milczącym załatwieniu sprawy
§

Służebność przesyłu w przypadku dzierżawy urządzeń przesyłowych gminy

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 13 kwietnia 2017 r....

Autor: Ewa Skrzypczyńska

Data publikacji: 16.08.2017

Kategoria: Wokanda

Służebność przesyłu w przypadku dzierżawy urządzeń przesyłowych gminy
§

Rada gminy nie jest upoważniona do wyrażenia zgody na wybudowanie pomnika

Zdaniem Wojewody Śląskiego organami właściwymi do ...

Autorzy: Mateusz Karciarz
Mateusz Marcinczak

Data publikacji: 14.08.2017

Kategoria: Wokanda

Rada gminy nie jest upoważniona do wyrażenia zgody na wybudowanie pomnika
§

Problemy z tzw. kaskadowym przekazywaniem dróg publicznych - cz. I

Nowe przepisy ustawy o drogach publicznych dotyczą...

Autor: Mateusz Karciarz

Data publikacji: 11.08.2017

Kategoria: Praktyka

Problemy z tzw. kaskadowym przekazywaniem dróg publicznych - cz. I
§

Posiedzenie w trybie współdziałania

W wyniku nowelizacji KPA organy współdziałające ze...

Autor: Maciej Kiełbus

Data publikacji: 10.08.2017

Kategoria: Przepisy

Posiedzenie w trybie współdziałania
§

Zgłoszenie odbycia zgromadzenia publicznego w trybie uproszczonym a zgromadzenie cykliczne

Zdaniem Sądu Okręgowego w Warszawie, organ gminy n...

Autor: Mateusz Karciarz

Data publikacji: 09.08.2017

Kategoria: Wokanda

Zgłoszenie odbycia zgromadzenia publicznego w trybie uproszczonym a zgromadzenie cykliczne
§

Większa przejrzystość rozliczeń ,,opłaty śmieciowej”

Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych (KR R...

Autorzy: Maciej Kiełbus
Agata Szczepanowska

Data publikacji: 08.08.2017

Kategoria: Przepisy

Większa przejrzystość rozliczeń ,,opłaty śmieciowej”
§

Prawidłowe pozbawienie drogi publicznej jej dotychczasowej kategorii

Zdaniem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego pozbawienie ...

Autorzy: Mateusz Karciarz
Mateusz Marcinczak

Data publikacji: 07.08.2017

Kategoria: Wokanda

Prawidłowe pozbawienie drogi publicznej jej dotychczasowej kategorii
§

NIK o jednolitym sposobie kalkulacji dotacji celowych na zadania zlecone

Temat finansowania powierzonych jednostkom samorzą...

Autor: Aleksandra Misiun

Data publikacji: 04.08.2017

Kategoria: Praktyka

NIK o jednolitym sposobie kalkulacji dotacji celowych na zadania zlecone

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj