Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

Wyszukiwanie zaawansowane

dział

 • Wszystkie
 • Gospodarka komunalna
 • Podatki
 • Finanse publiczne
 • Zamówienia publiczne
 • Prawo cywilne
 • Nieruchomości
 • Procedury administracyjne
 • Ustrój
 • Inne

kategoria

 • Wszystkie
 • Przepisy
 • Wokanda
 • Praktyka

Czas:

od

do

autor

 • Wszyscy
 • Dudziak Katarzyna
 • Gad Anna
 • Goślicki Dominik
 • Gruszecki Krzysztof
 • Gryciuk Grzegorz
 • Grzelak Kinga
 • Grzybowski Paweł
 • Gwóźdź Wojciech
 • Karciarz Mateusz
 • Kaźmierczak Paweł
 • Kiełbus Maciej
 • Klimek Marta
 • Kostrzewa Michał
 • Kostrzewska Joanna
 • Koźmiński Piotr
 • Kołodziejczak Piotr
 • Kudra Anna
 • Legat Agata
 • Lewandowska Katarzyna
 • Marcinczak Mateusz
 • Misiun Aleksandra
 • Nowak Katarzyna
 • Prętnicki Michał
 • Skrzypczyńska Ewa
 • Szczepanowska Agata
 • Szefler Urszula
 • Warzańska Marta
 • Wielańczyk-Grzelak Edyta
 • Wikarjak Magdalena
 • Wolańska Marta
 • Wruk Maciej
 • Ziemski Krystian
 • Łukaszyk Maciej

Szukaj
Wyczyść formularz
Zmień kryteria wyszukiwania
§

Zaskarżenie postanowienia stwierdzającego wygaśnięcie mandatu burmistrza

Zdaniem NSA skarga na postanowienie stwierdzające ...

Autorzy: Mateusz Karciarz
Marta Warzańska

Data publikacji: 28.06.2017

Kategoria: Wokanda

Zaskarżenie postanowienia stwierdzającego wygaśnięcie mandatu burmistrza
§

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność - co nowego?

W Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa w dal...

Autor: Wojciech Gwóźdź

Data publikacji: 27.06.2017

Kategoria: Przepisy

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność - co nowego?
§

Ustalenie średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w drodze uchwały rady gminy

Zdaniem Wojewody Świętokrzyskiego przepis art. 61 ...

Autorzy: Mateusz Karciarz
Beniamin Rozczyński

Data publikacji: 26.06.2017

Kategoria: Wokanda

Ustalenie średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w drodze uchwały rady gminy
§

Opłata skarbowa w sprawach budownictwa mieszkaniowego

W ostatnim czasie rozstrzygnięto część wątpliwości...

Autor: Dominik Goślicki

Data publikacji: 23.06.2017

Kategoria: Praktyka

Opłata skarbowa w sprawach budownictwa mieszkaniowego
§

Ostateczna wersja rozporządzenia dotyczącego mediacji w sprawach administracyjnych

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wydał ...

Autor: Maciej Kiełbus

Data publikacji: 22.06.2017

Kategoria: Przepisy

Ostateczna wersja rozporządzenia dotyczącego mediacji w sprawach administracyjnych
§

Operat szacunkowy i umowa z rzeczoznawcą stanowią informację publiczną

W opinii Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Op...

Autorzy: Joanna Kostrzewska
Magdalena Homska

Data publikacji: 21.06.2017

Kategoria: Wokanda

Operat szacunkowy i umowa z rzeczoznawcą stanowią informację publiczną
§

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność - co nowego?

W Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa w dal...

Autor: Wojciech Gwóźdź

Data publikacji: 20.06.2017

Kategoria: Przepisy

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność - co nowego?
§

Nadanie ulicy nazwy upamiętniającej osobę symbolizującą komunizm

Wojewoda Śląski przypomniał, iż w świetle obowiązu...

Autorzy: Mateusz Karciarz
Magdalena Homska

Data publikacji: 19.06.2017

Kategoria: Wokanda

Nadanie ulicy nazwy upamiętniającej osobę symbolizującą komunizm
§

Gwarancja i rękojmia po ogłoszeniu upadłości wykonawcy

Często zdarza się, że termin obowiązywania rękojmi...

Autor: Urszula Szefler

Data publikacji: 16.06.2017

Kategoria: Praktyka

Gwarancja i rękojmia po ogłoszeniu upadłości wykonawcy
§

Administracyjne kary pieniężne w nowelizacji KPA

Nowelizacja kpa wprowadza rozbudowane przepisy dot...

Autor: Wojciech Gwóźdź

Data publikacji: 14.06.2017

Kategoria: Przepisy

Administracyjne kary pieniężne w nowelizacji KPA
§

Sądowa kontrola dopłat uczestników związku komunalnego do kosztów jego funkcjonowania

Zdaniem WSA w Gdańsku, sądy administracyjne nie są...

Autor: Mateusz Karciarz

Data publikacji: 14.06.2017

Kategoria: Wokanda

Sądowa kontrola dopłat uczestników związku komunalnego do kosztów jego funkcjonowania
§

Modyfikacja umowy koncesji

Wraz z wejściem w życie nowej ustawy o umowie konc...

Autor: Maciej Wruk

Data publikacji: 13.06.2017

Kategoria: Przepisy

Modyfikacja umowy koncesji
§

Prawidłowe odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lub dzierżawy

Zdaniem Wojewody Mazowieckiego rada gminy nie jest...

Autorzy: Mateusz Karciarz
Beniamin Rozczyński

Data publikacji: 12.06.2017

Kategoria: Wokanda

Prawidłowe odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lub dzierżawy
§

Jedynie organ wykonawczy gminy ma uprawnienie do prowadzenia gminnej ewidencji zabytków

Zdaniem Wojewody Mazowieckiego przepisy ustawy o o...

Autorzy: Mateusz Karciarz
Mateusz Marcinczak

Data publikacji: 09.06.2017

Kategoria: Wokanda

Jedynie organ wykonawczy gminy ma uprawnienie do prowadzenia gminnej ewidencji zabytków
§

Ugoda bez ryzyka dla urzędnika

Od 1 czerwca 2017 zawieranie ugody w sporach cywil...

Autor: Maciej Wruk

Data publikacji: 08.06.2017

Kategoria: Przepisy

Ugoda bez ryzyka dla urzędnika

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj