Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

Wyszukiwanie zaawansowane

dział

 • Wszystkie
 • Gospodarka komunalna
 • Podatki
 • Finanse publiczne
 • Zamówienia publiczne
 • Prawo cywilne
 • Nieruchomości
 • Procedury administracyjne
 • Ustrój
 • Inne

kategoria

 • Wszystkie
 • Przepisy
 • Wokanda
 • Praktyka

Czas:

od

do

autor

 • Wszyscy
 • Dudziak Katarzyna
 • Gad Anna
 • Goślicki Dominik
 • Gruszecki Krzysztof
 • Gryciuk Grzegorz
 • Grzelak Kinga
 • Grzybowski Paweł
 • Gwóźdź Wojciech
 • Karciarz Mateusz
 • Kaźmierczak Paweł
 • Kiełbus Maciej
 • Klimek Marta
 • Kostrzewa Michał
 • Kostrzewska Joanna
 • Koźmiński Piotr
 • Kołodziejczak Piotr
 • Kudra Anna
 • Legat Agata
 • Lewandowska Katarzyna
 • Marcinczak Mateusz
 • Misiun Aleksandra
 • Narkiewicz Maria
 • Nowak Katarzyna
 • Prętnicki Michał
 • Skrzypczyńska Ewa
 • Szczepanowska Agata
 • Szefler Urszula
 • Warzańska Marta
 • Wielańczyk-Grzelak Edyta
 • Wikarjak Magdalena
 • Wolańska Marta
 • Wruk Maciej
 • Ziemski Krystian
 • Łukaszyk Maciej

Szukaj
Wyczyść formularz
Zmień kryteria wyszukiwania
§

Stosowanie RODO w gminnym ośrodku pomocy społecznej

Zgodnie z opublikowanym projektem Ustawy – Przepis...

Autor: Urszula Szefler

Data publikacji: 06.10.2017

Kategoria: Przepisy

Stosowanie RODO w gminnym ośrodku pomocy społecznej
§

Pierwsze sprzeciwy rozpatrzone

Od 1 czerwca bieżącego roku „sprzeciw” zastąpił tr...

Autor: Marta Klimek

Data publikacji: 05.10.2017

Kategoria: Praktyka

Pierwsze sprzeciwy rozpatrzone
§

Użyczenie nieruchomości gminie przez powiat bez VAT

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził...

Autorzy: Dominik Goślicki
Katarzyna Nowak

Data publikacji: 04.10.2017

Kategoria: Wokanda

Użyczenie nieruchomości gminie przez powiat bez VAT
§

Kompetencje rady gminy do weryfikacji taryf zbiorowego odprowadzania ścieków

Zdaniem sądu administracyjnego rada gminy zatwierd...

Autorzy: Joanna Kostrzewska
Agata Szczepanowska

Data publikacji: 03.10.2017

Kategoria: Wokanda

Kompetencje rady gminy do weryfikacji taryf zbiorowego odprowadzania ścieków
§

Zadania Gmin ze sfery edukacji poza VAT

NSA potwierdza, że gmina nie będzie podatnikiem VA...

Autorzy: Dominik Goślicki
Katarzyna Nowak

Data publikacji: 02.10.2017

Kategoria: Wokanda

Zadania Gmin ze sfery edukacji poza VAT
§

Kalkulacja dotacji celowej na zadania zlecone pod lupą NIK

Jednym z najistotniejszych postulatów zgłaszanych ...

Autor: Aleksandra Misiun

Data publikacji: 29.09.2017

Kategoria: Praktyka

Kalkulacja dotacji celowej na zadania zlecone pod lupą NIK
§

Wymierzanie a nakładanie administracyjnych kar pieniężnych

Jedną z powoływanych jako typowa dla administracji...

Autor: Prof. UAM dr hab. Krystian Ziemski

Data publikacji: 28.09.2017

Kategoria: Praktyka

Wymierzanie a nakładanie administracyjnych kar pieniężnych
§

Krótkotrwały brak kontaktu z przewodniczącym rady gminy a jego nieobecność

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie orzekł, ...

Autorzy: Mateusz Karciarz
Mateusz Marcinczak

Data publikacji: 27.09.2017

Kategoria: Wokanda

Krótkotrwały brak kontaktu z przewodniczącym rady gminy a jego nieobecność
§

Taryfy za wodę i ścieki w rękach państwowego regulatora

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił s...

Autor: Joanna Kostrzewska

Data publikacji: 26.09.2017

Kategoria: Przepisy

Taryfy za wodę i ścieki w rękach państwowego regulatora
§

Zgoda na rozwiązanie stosunku pracy z radnym

Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego odmowa w...

Autor: Maciej Kiełbus

Data publikacji: 25.09.2017

Kategoria: Wokanda

Zgoda na rozwiązanie stosunku pracy z radnym
§

Odwołanie dyrektora w przypadku reorganizacji instytucji kultury

Zasadą ustawową jest, że dyrektor instytucji kultu...

Autor: Anna Kudra

Data publikacji: 22.09.2017

Kategoria: Praktyka

Odwołanie dyrektora w przypadku reorganizacji instytucji kultury
§

Krajowy Zasób Nieruchomości a wykazy nieruchomości

W dniu 11 września 2017 roku weszła w życie ustawa...

Autor: Wojciech Gwóźdź

Data publikacji: 21.09.2017

Kategoria: Przepisy

Krajowy Zasób Nieruchomości a wykazy nieruchomości
§

Kto może być właścicielem drogi gminnej?

Zdaniem WSA uchwała rady gminy w sprawie zaliczeni...

Autorzy: Mateusz Karciarz
Marta Warzańska

Data publikacji: 20.09.2017

Kategoria: Wokanda

Kto może być właścicielem drogi gminnej?
§

Miejsce zamieszkania jako warunek posiadania prawa wybieralności w wyborach do organów stanowiących JST

NSA potwierdził, że dla tworzenia spisów wyborców,...

Autorzy: Mateusz Karciarz
Marta Warzańska

Data publikacji: 19.09.2017

Kategoria: Wokanda

Miejsce zamieszkania jako warunek posiadania prawa wybieralności w wyborach do organów stanowiących JST
§

Podatek egzekwować należy od dzierżawcy, a nie trwałego zarządcy

Naczelny Sąd Administracyjny przyjął, że w przypad...

Autor: Paweł Grzybowski

Data publikacji: 18.09.2017

Kategoria: Wokanda

Podatek egzekwować należy od dzierżawcy, a nie trwałego zarządcy

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj