Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

Wyszukiwanie zaawansowane

dział

 • Wszystkie
 • Gospodarka komunalna
 • Podatki
 • Finanse publiczne
 • Zamówienia publiczne
 • Prawo cywilne
 • Nieruchomości
 • Procedury administracyjne
 • Ustrój
 • Inne

kategoria

 • Wszystkie
 • Przepisy
 • Wokanda
 • Praktyka

Czas:

od

do

autor

 • Wszyscy
 • Dudziak Katarzyna
 • Gad Anna
 • Goślicki Dominik
 • Gruszecki Krzysztof
 • Gryciuk Grzegorz
 • Grzelak Kinga
 • Grzybowski Paweł
 • Gwóźdź Wojciech
 • Karciarz Mateusz
 • Kaźmierczak Paweł
 • Kiełbus Maciej
 • Klimek Marta
 • Kostrzewa Michał
 • Kostrzewska Joanna
 • Koźmiński Piotr
 • Kołodziejczak Piotr
 • Kudra Anna
 • Legat Agata
 • Lewandowska Katarzyna
 • Marcinczak Mateusz
 • Misiun Aleksandra
 • Narkiewicz Maria
 • Nowak Katarzyna
 • Prętnicki Michał
 • Skrzypczyńska Ewa
 • Szczepanowska Agata
 • Szefler Urszula
 • Warzańska Marta
 • Wielańczyk-Grzelak Edyta
 • Wikarjak Magdalena
 • Wolańska Marta
 • Wruk Maciej
 • Ziemski Krystian
 • Łukaszyk Maciej

Szukaj
Wyczyść formularz
Zmień kryteria wyszukiwania
§

Program rewitalizacji a jego publikacja w wojewódzkim dzienniku urzędowym

Zdaniem organu nadzoru, uchwała w sprawie przyjęci...

Autorzy: Mateusz Karciarz
Marta Warzańska

Data publikacji: 02.11.2017

Kategoria: Wokanda

Program rewitalizacji a jego publikacja w wojewódzkim dzienniku urzędowym
§

Projekt ustawy o jawności życia publicznego, czyli transparentność w nowym wydaniu

Dnia 23 października 2017 r. zaprezentowany został...

Autor: Mateusz Karciarz

Data publikacji: 31.10.2017

Kategoria: Przepisy

Projekt ustawy o jawności życia publicznego, czyli transparentność w nowym wydaniu
§

Opiniowanie przez związki zawodowe projektów aktów prawnych w zakresie wspólnej obsługi

Zdaniem WSA w Warszawie, projekt uchwały w sprawie...

Autor: Mateusz Karciarz

Data publikacji: 30.10.2017

Kategoria: Wokanda

Opiniowanie przez związki zawodowe projektów aktów prawnych w zakresie wspólnej obsługi
§

Rok obowiązywania nowej ustawy kominowej w praktyce

Upłynął właśnie 1 rok obowiązywania ustawy z dnia ...

Autor: Maria Narkiewicz

Data publikacji: 27.10.2017

Kategoria: Praktyka

Rok obowiązywania nowej ustawy kominowej w praktyce
§

Smog a opłata miejscowa

Zdaniem WSA w Krakowie, podjęcie przez radę gminy ...

Autor: Mateusz Karciarz

Data publikacji: 26.10.2017

Kategoria: Wokanda

Smog a opłata miejscowa
§

Opłata w SPP wyłącznie za postój w wyznaczonym do tego miejscu

Zgodnie z uchwałą NSA, opłatę za postój pojazdów s...

Autor: Mateusz Karciarz

Data publikacji: 25.10.2017

Kategoria: Wokanda

Opłata w SPP wyłącznie za postój w wyznaczonym do tego miejscu
§

Jakich błędów wystrzegać się tworząc statut gminy?

Zdaniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w War...

Autor: Kinga Grzelak

Data publikacji: 24.10.2017

Kategoria: Wokanda

Jakich błędów wystrzegać się tworząc statut gminy?
§

Skutki prawne zmian granic gminy w świetle projektowanych rozwiązań prawnych

12 października br. odbyło się pierwsze czytanie p...

Autor: Anna Kudra

Data publikacji: 23.10.2017

Kategoria: Przepisy

Skutki prawne zmian granic gminy w świetle projektowanych rozwiązań prawnych
§

Trybunał Konstytucyjny zajmie się przepisami o opodatkowaniu budowli podatkiem od nieruchomości

Na 13 grudnia 2017 r. wyznaczono w Trybunale Konst...

Autor: Dominik Goślicki

Data publikacji: 20.10.2017

Kategoria: Praktyka

Trybunał Konstytucyjny zajmie się przepisami o opodatkowaniu budowli podatkiem od nieruchomości
§

Zasada rozliczalności w przedsiębiorstwie wodociągowym

Przedsiębiorstwa wodociągowe przetwarzają duże ilo...

Autor: Urszula Szefler

Data publikacji: 19.10.2017

Kategoria: Przepisy

Zasada rozliczalności w przedsiębiorstwie wodociągowym
§

Obciążenie kosztami opłaty śmieciowej podlega VAT

NSA przyjął, że obciążenie najemców lokali użytkow...

Autor: Dominik Goślicki

Data publikacji: 18.10.2017

Kategoria: Wokanda

Obciążenie kosztami opłaty śmieciowej podlega VAT
§

Uchwała reklamowa dla Miasta Łodzi uznana za nieważną

WSA w Łodzi wyrokiem z dnia 11 sierpnia 2017 roku ...

Autor: Wojciech Gwóźdź

Data publikacji: 17.10.2017

Kategoria: Wokanda

Uchwała reklamowa dla Miasta Łodzi uznana za nieważną
§

Charakter prawny aktów dotyczących cen i opłat za usługi komunalne

Zdaniem WSA, zarządzenia organów wykonawczych JST...

Autorzy: Mateusz Karciarz
Agata Szczepanowska

Data publikacji: 16.10.2017

Kategoria: Wokanda

Charakter prawny aktów dotyczących cen i opłat za usługi komunalne
§

Kontrakt menedżerski a VAT - oczami Ministra

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasada...

Autor: Piotr Koźmiński

Data publikacji: 13.10.2017

Kategoria: Praktyka

Kontrakt menedżerski a VAT - oczami Ministra
§

Taryfy za wodę i ścieki - kolejna odsłona pomysłów rządu!

10 października 2017 roku Rada Ministrów przyjęła ...

Autor: Joanna Kostrzewska

Data publikacji: 12.10.2017

Kategoria: Przepisy

Taryfy za wodę i ścieki - kolejna odsłona pomysłów rządu!

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj